Csapadékvíz-elvezetés és Vízvisszatartás Fejlesztése Kiskunmajsán TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00013


 

Projektazonosító: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00013


Támogatás mértéke: 100%Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15-BK1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra. A projekt keretében több helyszínen,
Kiskunmajsa város környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a cél.
A projekt tartalma: Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése az alábbi helyszíneken:

 

 • Kuksós utca (elsődleges megvalósítási helyszín), HRSZ: 2715/174, 2715/172, 2715/31, 2715/79, 2715/120, 2765
 • Veres Péter és Kővágó utca, HRSZ: 3038, 2712/3, 2686, 2683, 2647, 2642, 2606, 2601, 2600, 2784
 • Kővágó utca, HRSZ: 2576, 2601
 • Szabó Ervin utca, HRSZ: 2683
 • Szabadkai utca, HRSZ: 2015, 2030, 2046, 2047, 2074/13, 2392, 2180
 • Bánya és Kuksós utca, HRSZ:2715/31, 2715/41, 2715/79, 2715/122
 • Zrínyi és Szabadkai utca, HRSZ:2777, 2778/12, 3037/1, 1995, 2392, 2765
 • Dózsa György utca, HRSZ: 196/1, 195/50, 159, 31, 301, 231
 • Bezerédi utca, HRSZ: 196/1, 195/50, 195/47, 17, 301, 219

 

 

Bács-Kiskun Megye Integrált Településfejlesztési Programjának, célkitűzéseinek figyelembe vételével került megtervezésre a projekt, hiszen a konzorciumi tagok célja a projekt megvalósításával Kiskunmajsa város környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Kiskunmajsa érintett területeinek lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén:

 • javul a település népességmegtartó képessége,
 • növekszik a gazdasági vonzereje,
 • javítja az érintett lakosság élet és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret.


Vissza