EFOP 1.5.3-16 -2017-00009 ,,Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségekben”


A kedvezményezett neve: Kiskunmajsa Város Önkormányzata

A projekt címe: A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

A szerződött támogatás összege: 499.554.167 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00009

A projekt tartalmának bemutatása:

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatok, és a települési önkormányzatok többségi tulajdonában álló nonprofit szervezetek, valamint többségi települési önkormányzati befolyással bíró nonprofit szervezetek, a civil szervezetek, a nonprofit szervezetek és a közfinanszírozott egészségügyi és szociális szolgáltatók együttműködésével tervezi megvalósítani. A konzorciumunk ennek az átfogó stratégiai célnak az elérése érdekében alakult meg, és ennek megfelelően bonyolítottuk le a tervezési időszakban a projektünk igényfelmérését, piaci elemzését, célcsoport meghatározását és a megvalósítandó (és elszámolható) tevékenységeket.


A konzorciumi tagok:

 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata
 • Szank Község Önkormányzata
 • Csólyospálos Község Önkormányzata
 • Jászszentlászló Község Önkormányzata
 • Kömpöc Község Önkormányzata
 • Móricgát Község Önkormányzata
 • Bugac Nagyközség Önkormányzata
 • Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat
 • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
 • Magyar Diáksport Szövetség

 

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

 • a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,
 • a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,
 • a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,
 • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,
 • az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,
 • ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,
 • az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,
 • a kapott támogatáson felül jelentkező esetleges többletköltséget önerőből finanszírozzuk.

 

Projekt célja:

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai

 • A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,
 • A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,
 • A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,
 • A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása,
 • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

 

A projekt tartalmi elemei:

A projekt tevékenységeit – figyelembe véve a helyzetfelmérést – úgy alakítottuk ki, hogy a beazonosított célcsoport hosszú távon képes legyen a közszolgáltatási feladatok minőségi ellátására. A projektünk fő tevékenységi csoportjai:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása. Tervezett tevékenységek:
 • Szakemberek foglalkoztatása a közegészségügy és köznevelés, közművelődés hiánymunkaköreiben.
 • A Családsegítő bevonásával végrehajtott, alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó prevenciós programok (évenként 4 prevenciós információs rendezvény) szervezése és egyéni fejlesztési tervek készítése feladatok elvégzésére. 
 • A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. Tervezett tevékenységek:
 • Egyéni kompetenciák felmérése
 • Közösségformáló akciók szervezése és lebonyolítása
 • Önéletrajzírást és interjúra való felkészítést tartalmazó tanácsadás
 • A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. Tervezett tevékenységek:
 • Meglévő közösségi terekbe kisközösségekhez kapcsolódó programok szervezése?  Egészség nap szervezése
 • Idősek hete; Hétszínvirág- diákok számára Ki?Mit?Tud?
 • A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. Tervezett tevékenységek:
 • Pót mami szolgálat; Időszakos-, és otthoni gyermekfelügyelet
 • Helyi rendezvényeket népszerűsítő, nyomtatott kiadvány megjelenése évi 4 alkalommal, és évi 4 alkalommal rádiós információs és reklámozó percek szolgáltató igénybevételével.
 • Mi otthonunk – ifjúsági képzőművészeti és szépírás pályázat, Kiskertünk Program, MesélŐ, Bács-Kiskun hazavár, Helyi Arcok, Boldogulj Bács-Kiskunban, Összetartozunk, Nagyanyámtól tanultam

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Beruházások.

 

Tervezett tevékenységek:

 • mentor ház kialakítása
 • Közösségi terek nem engedélyköteles felújítása
 • Művelődési Ház színpad átalakítása,
 • Eszközbeszerzés - szabadtéri fitnessz eszközök -játszótérre, sportpályára; rattan kerti bútor közösségi terekbe; napvitorla közösségi terekbe
 • A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása. Tervezett tevékenységek:
 • Egészségőrök, közösségi kapcsolattartók (pl romák) alkalmazása az egészségfejlesztési és kisközösségi programok folyamatos támogatására
 • 10 fő közösségi kapcsolattartó kiválasztása, alkalmazásuk és felkészítésük arra, hogy önkéntesek bevonásával, az önkéntességet elősegítő és támogató kommunikációs tartalmak segítségével egészségfejlesztő programok valósuljanak meg.
 • ismeretterjesztő előadások, pszichiátriai tanácsadás
 • A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
 • Mayossa hagyományőrző Egyesület- Táncházak, családi nap, kézműves foglalkozások, táncelőadások, táborok;
 • Musicelek éjszakája rendezvény támogatása. Témája a tehetséggondozás fejlesztés-Tomori Pál Gimnázium.?  Az önkéntesség kultúrájának helyi szintű elterjesztése, civil nap szervezése.
 • A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása
 • Közbiztonságot növelő és a fiatalok helyben maradását segítő Polgárőr csoport létrehozása/támogatása
 • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
 • Roma újságírás
 • A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése
 • Gépjármű bérlés- hátrányos helyzetű gyermekek utaztatása két éven keresztül.

 

A projekt célcsoportjai

Közvetlen célcsoport:

 • a konzorciumi településen dolgozó közszolgáltatásban dolgozók és a pályaválasztás, változtatás előtt álló fiatalok és az aktív korú munkanélküliek, mint potenciális közszolgáltatásban dolgozók,
 • hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú munkanélküliek, akik a foglalkoztathatóság tekintetében fejlesztendőek az elsődleges munkaerőpiacra való lépéshez,
 • mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek,
 • helyi kisközösségek képviselői,
 • helyi munkáltatók, akik érintettek lehetnek hátrányos helyzetűek alkalmazásában,
 • helyi fiatalok,
 • a készségfejlesztésben érintett szülők,
 • idősek,
 • helyi nemzetiségek, etnikumok.

 

Közvetett célcsoport:

 • közszolgáltatásban dolgozók és a potenciális munkavállalók családtagjai,
 • közösségi terek működtetői,
 • a konzorcium települések teljes lakossága,
 • a helyi önkéntesek által támogatott csoportok tagjai,
 • helyi vállalkozók, akik a településkártya előnyei miatt fejlődhetnek.

 

A projekt várható eredménye:

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

 • a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, 
 • a  társadalmi  felzárkózás  folyamatához,
 • a  minőségi  közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,
 • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,
 • az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,
 • ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,
 • az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,
 • a  kapott  támogatáson  felül  jelentkező  esetleges  többletköltséget  önerőből finanszírozzuk.

 

A projektelemek fizikai megvalósítása a konzorciumot alkotó településeken történnek meg. A  projektünk általános célja  kapcsolódik az  EFOP  1.  prioritáshoz célkitűzéseihez, és  a projektünk olyan tevékenységeket tartalmaz, amely a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) tervezett intézkedéseket, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósítását támogatja.

A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése,  amelynek  eredményeként  az  egyes  térségekben, településeken, településrészeken élők  fel-  és  megismerik településük emberi,  szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban  rejlő   erőforrások  fejlesztési,  fejlődési  célú  tudatos   alkalmazására.

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai: a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos  helyzetű  csoportok  foglalkoztathatóságra  való  felkészítésének, munkaerő-piaci  eszközökben  való  részesedésének  és  munkaerő-piacon  való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a   vidék   megtartó  képességének  erősítése,  valamint  az   ezzel  kapcsolatos disszemináció támogatása, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

A projekt célcsoportjai:

I. Közvetlen célcsoport:

 1. a   konzorciumi   településen   dolgozó   közszolgáltatásban   dolgozók   és   a pályaválasztás, - változtatás előtt álló fiatalok és az aktív korú munkanélküliek, mint potenciális közszolgáltatásban dolgozók,
 2. hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú munkanélküliek, akik a foglalkoztathatóság tekintetében  fejlesztendőek  az  elsődleges  munkaerőpiacra való lépéshez,
 3. mélyszegénységben élők,  különösen a  romák,  valamint a  hátrányos helyzetbe került emberek,
 4. helyi kisközösségek képviselői,
 5. helyi munkáltatók, akik érintettek lehetnek hátrányos helyzetűek alkalmazásában,
 6. helyi fiatalok,
 7. a készségfejlesztésben érintett szülők,     
 8. idősek, 9. helyi nemzetiségek, etnikumok;    

 

II. Közvetett célcsoport:

 1. közszolgáltatásban dolgozók és a potenciális munkavállalók családtagjai,
 2. közösségi terek működtetői,
 3. a konzorcium települések teljes lakossága,
 4. a helyi önkéntesek által támogatott csoportok tagjai,
 5. helyi vállalkozók, akik a településkártya előnyei miatt fejlődhetnek.

Vissza