Hirdetmény

363/2011. számú önkormányzati határozat megalkotásáról


Kiskunmajsa Város Jegyzőjétől

 

 

H I R D E T M É N Y

 


Értesítem a lakosságot, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésén meghozta az alábbi normatív határozatát:

 

363/2011. (XII.01.) számú önkormányzati határozat
Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

A határozat megtekinthető munkaidőben a Jegyző hivatali helyiségében és a Városi Könyvtárban (Kiskunmajsa, Fő u. 62.).

 

 

Kiskunmajsa, 2011. december 1.

 

 

Dr. Tóth Mária jegyző
távollétében:

 

 

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
aljegyző


Vissza