Vakok és Gyengénlátók számára
Helyi hírek
Kiskunmajsa Város Polgármestere pályázatot hirdet

Jegyzői állás betöltéséreA jegyző által ellátandó feladatok :

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
   

Pályázati feltételek :

 • igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
 • legalább két év közigazgatási gyakorlat
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • jogi, vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.
 • Kinevezés estén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése.
 • Kinevezés esetén eskütételi kötelezettség, melynek elmulasztása esetén a pályázó nem állítható hivatalba.
 • A nyertes pályázó 3 hónap próbaidő kikötése mellett, határozatlan időre kerül kinevezésre.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat


A pályázathoz mellékelni kell:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajzot, valamint a vezetői elképzeléseket.
 • az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevényt.
 • nyilatkozatot arról vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő   kezeléséhez hozzájárul.
 • a közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolatát

 

A pályázat benyújtási határideje:  2017. május 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázatot a polgármester bírálja el, fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.


Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi. CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak alapján.

A pályázatokat Kiskunmajsa Város Polgármesteréhez kell eljuttatni zárt borítékban, a borítékon kérjük feltüntetni „Pályázat jegyzői munkakörre” / Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal, 6120 Kiskunmajsa Fő. u. 82. Titkárság, személyesen vagy postai úton /

Érdeklődni: Ábrahám-Fúrús András Polgármesternél a fenti címen és a 06/30/9638887 telefonszámon lehet.


Vissza

Felhasználónév:
Jelszó:

A szavazás szünetel