TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 „Konecsni György Kulturális Központ és a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése”

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-16-BK1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában. Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

Mindezek alapján a projekt keretében a Konecsni György Kulturális Központ és a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése az intézmények energiatakarékos és költséghatékony működtetésének megvalósítását célozza.

A felmérések elvégzése után a fejlesztési javaslatok közül a legkomplexebb lett kiválasztva a vonatkozó fajlagos költségkorlátok figyelembe vételével.

A kulturális központ korszerűsítése során elsősorban az épület hőmegtartó képességét szükséges javítani. E célból 20 és 22 cm-es födémszigetelés, 20 cm-es lapostető szigetelés, 10 cm-es lábazati szigetelés és 16 cm-es homlokzati szigetelés lesz felhelyezve, az épület nyílászárói pedig a jelenlegi TNM rendelet elvárásainak megfelelőkre lesznek cserélve. Emellett a jelenleg üzemben lévő elavult fűtési rendszer 2 darab korszerű kondenzációs kazán által működtetett fűtéssel, illetve az ennek megfelelő szekunder oldali kialakítással (hőleadók, termosztatikus szelepek) lesz kiváltva. Az épület villamosenergia igények kielégítésére 20 kVA-s napelemes rendszer kerül telepítésre.

Az óvoda "B" és "C" épületén szintén a külső határoló szerkezetek korszerűsítése az elsődleges cél, melyet a fent is alkalmazandó szigetelési megoldások (homlokzat, födém és lábazat) és nyílászáró csere biztosít. Emellett ezen intézményeknél is lecserélésre kerül a régi konvektoros fűtés kondenzációs kazán által működtetett fűtési rendszerre.

A fejlesztendő intézmények energetikai korszerűsítésével minőségi helyszíneket tud biztosítani az Önkormányzat az intézményekbe látogatóknak, városunk jelenlegi és jövőbeni óvodáskorú gyermekeinek. Emellett az épületek energiahatékonyabbá tétele a fogyasztási költségek csökkentésével gazdasági hasznossággal is bír, ezáltal többletforrást biztosít az Önkormányzatnak az intézkedési tervben meghatározott egyéb fejlesztések véghezviteléhez, így járulva hozzá az Esélyegyenlőségi programban megnevezett további célcsoportok helyzetének javításához.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény

 

PROJEKTZÁRÁS - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050
2020 | 01 | 31

 

 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyert a TOP-3.2.1-16-BK1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhíváson „A Konecsni György Kulturális Központ és a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése” címmel. A projekt
230,52 millió
Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósulhatott meg, melynek keretében a két intézmény épületeinek energiatakarékos és költséghatékony működtetési feltételi valósultak meg.

A művelődési központ korszerűsítése során elsősorban az épület hőmegtartó képességét kellett javítani. E célból 20 és 22 cm-es födémszigetelés, 20 cm-es lapostető szigetelés, 10 cm-es lábazati szigetelés és 16 cm-es homlokzati szigetelés készült, az épület nyílászárói pedig a hatályos előírásoknak megfelelőkre lettek cserélve. Emellett a korábbi üzemben lévő elavult fűtési rendszer 2 darab korszerű kondenzációs kazán által működtetett fűtéssel, illetve az ennek megfelelő szekunder oldali kialakítással (hőleadók, termosztatikus szelepek) lett kiváltva. Az épület villamosenergia igényeinek kielégítésére 20 kVA-s napelemes rendszer került telepítésre.

Az óvoda "B" és "C" épületén szintén a külső határoló szerkezetek korszerűsítése volt az elsődleges cél, melyet a fent is alkalmazandó szigetelési megoldások (homlokzat, födém és lábazat) és nyílászáró csere biztosított. Emellett ezen intézményeknél is lecserélésre került a régi konvektoros fűtés kondenzációs kazán által működtetett fűtési rendszerre.

A fejlesztés részeként projektarányos akadálymentesítés valósult meg.

Az intézmények energetikai korszerűsítésével minőségi helyszíneket tud biztosítani az Önkormányzat az intézményekbe látogatóknak, városunk jelenlegi és jövőbeni óvodáskorú gyermekeinek. Emellett az épületek energiahatékonyabbá tétele a fogyasztási költségek csökkentésével gazdasági hasznossággal is bír, ezáltal többletforrást biztosít az Önkormányzatnak az intézkedési tervben meghatározott egyéb fejlesztések véghezviteléhez, így járulva hozzá az Esélyegyenlőségi programban megnevezett további célcsoportok helyzetének javításához.

A projektről bővebb információt a www.kiskunmajsa.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: palyazat@kiskunmajsa.hu e-mail címen.

 

 

Képgaléria

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város