TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 „A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése”

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-16-BK1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában. Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

Mindezek alapján a projekt keretében a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése valósul meg, mely fejlesztés az intézmények energiatakarékos és költséghatékony működtetésének megvalósítását célozza.

A felmérések elvégzése után a fejlesztési javaslatok közül a legkomplexebb lett kiválasztva a vonatkozó fajlagos költségkorlátok figyelembe vételével.

Az általános iskola korszerűsítése során elsősorban az épület hőmegtartó képességét szükséges javítani. E célból 20 cm-es födémszigetelés, 10 cm-es lábazati szigetelés és 16 cm-es homlokzati szigetelés lesz felhelyezve, az épület nyílászárói pedig a jelenlegi TNM rendelet elvárásainak megfelelőkre lesznek cserélve. Továbbá termosztatikus szelepek kerülnek felhelyezésre a meglévő radiátoros rendszerre, szabályozhatóvá téve az épület fűtési energia felhasználását.

A művészeti iskola épületén szintén a külső határoló szerkezetek korszerűsítése az elsődleges cél, melyet az általános iskolánál alkalmazandó szigetelési megoldások és nyílászáró csere biztosít. Emellett a jelenleg üzemben lévő elavult gázkonvektoros rendszer korszerű kondenzációs kazán által működtetett fűtéssel, illetve az ennek megfelelő szekunder oldali kialakítással (hőleadók, termosztatikus szelepek) lesz kiváltva.

A fejlesztendő intézmények energetikai korszerűsítésével minőségi helyszíneket tud biztosítani az Önkormányzat az itt tanulóknak, városunk jelenlegi és jövőbeni iskolakorú gyermekeinek. Emellett az épületek energiahatékonyabbá tétele a fogyasztási költségek csökkentésével gazdasági hasznossággal is bír, ezáltal többletforrást biztosít az Önkormányzatnak az intézkedési tervben meghatározott egyéb fejlesztések véghezviteléhez, így járulva hozzá az Esélyegyenlőségi programban megnevezett további célcsoportok helyzetének javításához.

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény

 

PROJEKTZÁRÁS - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049
2020 | 01 | 31

 

 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyert a TOP-3.2.1-16-BK1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhíváson „A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése” címmel. A projekt
162,20 millió
Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósulhatott meg, melynek keretében a két intézmény épületeinek energiatakarékos és költséghatékony működtetési feltételi valósultak meg.

Az általános iskola korszerűsítése során elsősorban az épület hőmegtartó képességét kellett javítani. E célból 20 cm-es födémszigetelés, 10 cm-es lábazati szigetelés és 16 cm-es homlokzati szigetelés készült, az épület nyílászárói pedig a hatályos elvárásoknak megfelelőkre lettek cserélve. Továbbá termosztatikus szelepek kerültek felhelyezésre, szabályozhatóvá téve az épület fűtési energia felhasználását.

A művészeti iskola épületén szintén a külső határoló szerkezetek korszerűsítése volt az elsődleges cél, melyet az általános iskolánál alkalmazandó szigetelési megoldások és nyílászáró csere biztosított. Emellett a korábban üzemben lévő elavult gázkonvektoros rendszer korszerű kondenzációs kazán által működtetett fűtéssel, illetve az ennek megfelelő szekunder oldali kialakítással (hőleadók, termosztatikus szelepek) lett kiváltva.

A fejlesztés részeként projektarányos akadálymentesítés valósult meg.

Az intézmények energetikai korszerűsítésével minőségi helyszíneket tud biztosítani az Önkormányzat az itt tanulóknak, városunk jelenlegi és jövőbeni iskolakorú gyermekeinek. Emellett az épületek energiahatékonyabbá tétele a fogyasztási költségek csökkentésével gazdasági hasznossággal is bír, ezáltal többletforrást biztosít az Önkormányzatnak az intézkedési tervben meghatározott egyéb fejlesztések véghezviteléhez, így járulva hozzá az Esélyegyenlőségi programban megnevezett további célcsoportok helyzetének javításához.

A projektről bővebb információt a www.kiskunmajsa.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: palyazat@kiskunmajsa.hu e-mail címen.

 

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város