Kérelem gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapításához