Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016

 

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016

Támogatás mértéke: 100%

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-15-BK1 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra. A projekt keretében két új óvodaépület kerül megépítésre. A fejlesztés hozzájárul a jelenleg szűk kapacitások és óvodai túlzsúfoltság felszámolásához, valamint figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket.

Kiskunmajsán a pályázat keretei között a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda fejlesztése valósul meg az alábbiak szerint:

  • A Bajcsy utcai telephelyen 3 csoportszobás, 75 gyermek óvodai elhelyezését biztosító új óvoda épület kerül felépítésre.
  • A Fő utcai telephelyen 4 csoportszobás, 100 férőhelyes új óvoda épület építés történik meg, 2-2 csoportszobához kerül kialakításra 1-1 öltöző és mosdó-WC helyiség.

 

 

Az épületekben a személyzet és a vendégek számára szociális helyiség (mosdó, WC, öltöző), valamint egy akadálymentes mosdó-WC helyiség kerül kialakításra. Az épületek működéséhez, működtetéséhez gépészeti terek, általános raktár és karbantartó helyiség tartozik.

Eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése is megvalósul. A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett óvodai ellátáshoz való hozzáférés javul és a szolgáltatások minősége fejlődik a bútorzat és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésével.

A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják. A közoktatási intézmények korszerű és akadálymentes fejlesztésével nő a település népességmegtartó képessége, a fiatal, képzett munkaerő megtartó lehetősége. Az intézmény tervezett akadálymentes fejlesztése az egyenlő esélyű hozzáférés mellett hosszú távon szeretné biztosítani a versenyképes tudás megalapozásának mindenki számára elérhető, korszerű intézményi feltételeit. A fejlesztés hozzájárul a régión belüli társadalmi kohézió megvalósításához, hiszen előtérbe helyezi az integrált oktatást, ezáltal a fejlődés korai szakaszában is kialakítja a gyermekekben a toleranciát. A tervezett beruházás hozzájárul a jelenleg szűk kapacitások és óvodai túlzsúfoltság felszámolásához, valamint figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A projekt elősegíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését.

A projekt infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést (bútorok, óvodai játékok, fejlesztőeszközök) is tartalmaz.

 

Képgaléria

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény


PROJEKTZÁRÁS - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016
2020 | 02 | 20

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyert a TOP-1.4.1-15-BK1 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhíváson „Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán” címmel. A projekt 404,07 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósulhatott meg, melynek keretében két új óvodaépület került megépítésre. A fejlesztés hozzájárul a korábbi szűk kapacitások és óvodai túlzsúfoltság felszámolásához, valamint figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket.

Kiskunmajsán a pályázat keretei között a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda fejlesztése valósult meg az alábbiak szerint:

  • A Bajcsy utcai telephelyen 3 csoportszobás, 75 gyermek óvodai elhelyezését biztosító új óvoda épület,
  • A Fő utcai telephelyen 4 csoportszobás, 100 férőhelyes új óvoda épület került felépítésre.

 

Az épületekben a személyzet és a vendégek számára szociális helyiség (mosdó, WC, öltöző), valamint egy akadálymentes mosdó-WC helyiség került kialakításra. Az épületek működéséhez, működtetéséhez gépészeti terek, általános raktár és karbantartó helyiség tartozik.

Eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése is megvalósult.

A megvalósult fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javították. A közoktatási intézmények korszerű és akadálymentes fejlesztésével nőtt a település népességmegtartó képessége, a fiatal, képzett munkaerő megtartó lehetősége. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé váltak, kiegyenlítődtek, illetve javultak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A projekt elősegíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését.

A projektről bővebb információt a www.kiskunmajsa.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: palyazat@kiskunmajsa.hu e-mail címen.

 

 

 

 

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város