CLLD program bemutatása

 

 

 

 

 

Kiskunmajsa Kultúrájáért Helyi Közösség

HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA


Tisztelettel köszöntjük a Kiskunmajsa Kultúrájáért Helyi Közösség honlapján!

Kiskunmajsa Kultúrájáért Helyi Közösség Akciócsoportja hajtja végre a „Kulturális és Közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” pályázat keretében létrejött Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket.

Kiskunmajsa Kultúrájáért Helyi Közösség Akciócsoport célja Kiskunmajsa Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájában megfogalmazott hosszú távú közösségi és kulturális fejlesztések végrehajtása, a rendelkezésre álló pályázati forrás céltudatos felhasználása.

A Kiskunmajsa Kultúrájáért Helyi Közösség Akciócsoport által meghirdetésre kerülő  pályázati felhívások keretében közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok valósulnak meg.

Kiskunmajsa Kultúrájáért Helyi Közösség


CLLD program bemutatása

A CLLD program célja

A CLLD keretében a helyi közösségeknek lehetőségük nyílik az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására.

A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

A CLLD eszköztől várt eredmények

Az elvárt eredmény elsődlegesen:

  • az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok kialakítása;
  • a közösségi kapacitások fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);
  • a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
  • a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;
  • innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejötte.

A prioritási tengely ERFA intézkedése a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére irányul. Az intézkedés célja, hogy a városi helyi akciócsoportok (HACS) a közösségi bevonással készülő helyi fejlesztési stratégiák alapján, az akcióterületek kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai rehabilitációját, ill. fejlesztését hajtsák végre a társadalom összetartozásának erősítése és helyi gazdaság fellendülése érdekében. Az intézkedés keretében a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap támogatást, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is (indikatív célok: városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése; városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása; közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése).

A prioritási tengely ESZA intézkedése a helyi közösségszervezésre irányul a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva. Az intézkedés a közösségi és kulturális infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódó, azokat kiegészítő közösségszervezési-, és fejlesztési, identitást erősítő, az összetartozást elősegítő tevékenységeket valósít meg (szintén indikatív célok: helyi közösségszervezési tevékenységek; helyi identitást erősítő tevékenységek; megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása; helyi aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek; helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása, elterjesztése, stb.)

Kapcsolat:

Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft.
6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.
06-77/481-144
clld@kiskunmajsa.hu

 


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város