Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin a múltból gyökereznek TOP-5.3.1-16-BK1-16-2017-00012


Projektazonosító:TOP-5.3.1-16-BK1-16-2017-00012
Felhívás címe: A helyi identitás és kohézió erősítése
Projekt címe: Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin a múltból gyökereznek
Kedvezményezettek: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Konecsni György Művelődési Központ

 

Fejlesztésünk célja, hogy Kiskunmajsa település közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének szerepvállalása erősödjön. Jelen programunkon keresztül a közösségi, települési, helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatokat tervezünk, valamint kiemelt célunk, hogy kapcsolódva más pályázatokhoz a társadalmi tervezés, előkészítésen keresztül a tervezett beruházásokat mindenki a magáénak érezze. A projekt legfőbb célkitűzése, hogy Kiskunmajsán olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek önállóan is fennmaradni. A közösség véleménye és a település értékei meg fognak mutatkozni a település fejlesztéseiben, így nem csak közösségi tereket és infrastrukturális beruházásokat valósítunk meg, de úgy fejlődünk, hogy a történelmünk és a településünk összetartó ereje további maradásra ösztönzik fiataljainkat. A célunk, hogy amit alkotunk, azt a szívesen használják a társadalom tagjai. A fő célkitűzésen keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók:

  • a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel célunk csökkenteni az elvándorlást, a közösséggel együtt szeretnénk feltárni és megismerni a helyi közösségben rejlő lehetőségeket, megfelelően a pályázati felhívásnak.

 

A Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés:

  • célunk az eddig rejtett, a közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy  a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak, megfelelően a pályázati felhívásnak.

2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele:

  • célunk a jelenlegi civil aktivitásunk megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül, megfelelően a pályázati felhívásnak.

3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével:

  • fontosnak tartjuk, hogy  a település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok összhangban legyenek egymással, pályázati felhívásnak megfelelően.

4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumokat megvizsgáljuk a közösség tagjaival:

  • célunk, hogy a jó tapasztalatokat megismerjük és a megosszuk a közösség tagjaival, tehát az eredményeket bemutatjuk a település lakóinak, megfelelően a pályázati felhívásnak.

5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont  kialakítása:

  • célunk a konzorciumi tagok között már meglévő kapcsolat erősítése a további, a település lakosai közötti  kulturális és gazdasági együttműködések létrejövetelének érdekében, mindezt annak megfelelően, ahogy a közösség tagjainak magja majd azt meghatározza. A program keretében egy hosszú fejlesztő folyamaton mennek keresztül a bevont helyi értékeket magukban hordozó lakosok, a szakmai segítők és a közösség vezetői. A folyamat során különböző eseményeken, tanulmányutakon és képzéseken vesznek részt, megfelelően a pályázati felhívásnak.

6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:

  • Tervezett beavatkozásokon keresztül fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, és reményeink szerint a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását. Szeretnénk elérni, hogy a meglévő tudás és tenni akarás a felszínre kerüljön és miután kellő szakmai segítséggel megerősödtek ezek szunnyadó kapacitások, további fejlődést és fellendülést hoznak a település életébe. Fejlesztési elképzeléseink a 2015 májusában elfogadott Kiskunmajsa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával (ITS) teljes összhangban áll. Az ITS jövőkép pozícionálása a hagyományokra épülő innovatív fejlesztéseket és a gazdaságilag és társadalmilag is megerősödő város képét célozza meg. Jelen programunk alapvető célja, a partnerség erősítése, a helyi identitás erősítése, mely az értékeinken keresztüli társadalmi kohéziót fog eredményezni.
Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város