Tájékoztató a pályázatról

 

 

Izsák és Kiskunmajsa otthonteremtő- és életpálya tervezést segítő programja

Izsák Város Önkormányzata konzorciumban Kiskunmajsa Város Önkormányzatával sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, Esély Otthon című pályázati felhívásra.

Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja, hogy olyan feltételek biztosítását tegye lehetővé a vidéki térségekben, hogy a fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. A Pályázó önkormányzatok évek óta igyekeznek olyan társadalmi – gazdasági közeg megteremtésére, amely hozzájárul a települések népességmegtartó erejéhez. Jelen pályázati felhívás megvalósítása a helyi adottságokat, lehetőségeket elemezve jelentősen hozzájárulhat a fenti célok eléréséhez.

Izsák, mint konzorciumvezető és Kiskunmajsa, mint konzorciumi partner a pályázat keretében az alábbi pályázati célkitűzéseket határozta meg:

  • önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által javítja a fiatalok lakhatási körülményeit;
  • a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programokat valósít meg;
  • a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközökkel (ösztönzőrendszerek kialakításával) támogatja a vidéki fiatalok helyben maradását.

A pályázati célkitűzések elérése az alábbi tevékenységek megvalósításával válik lehetségessé:

  • Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal párok, családok számára.
  • Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, álláskereséssel kapcsolatos lehetőségek és ismeretek bővítése.
  • A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése.
  • A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára;
  • A fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása.


Izsák és Kiskunmajsa Önkormányzata már a pályázat előkészítése szakaszában is arra törekedett, hogy a pályázat közvetlen és közvetett célcsoportjait minél inkább bevonja annak érdekében, hogy a célcsoportok a pályázati tevékenységekkel, fejlesztésekkel azonosulni tudjanak, lehetővé téve egy optimális, hatékony projektvégrehajtást.

A pályázati célkitűzéseket az érintettek megismerték (lakosság, civil – nonprofit szféra, pályázati partnerek, helyi gazdasági szereplők), és minden szereplő a támogatásáról biztosította Izsák Város Önkormányzatának és Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a vezető tisztségviselőit.

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosítószámú projekt 2018. március 1. – 2021. október 30. valósul meg, a támogatási összeg 199.999.033 Ft.
A támogatási intenzitás 100%

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város