Ismételt "B" típusú pályázati felhívás (2)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Képzési támogatás ,,Kiskunmajsát választom” pályázat

(„B” típusú pályázat)

 

(1) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) aki Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Kiskunmajsán él, vagy Kiskunmajsára kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új kiskunmajsai lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
d) Vállalja, hogy Kiskunmajsa közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik vagy folytat vállalkozási tevékenységet a támogatott képesítés megszerzését követően legalább 1 évig.
e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a képzés befejezését követő minimum 1 évig,
f) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
f) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
g) tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
b) iskolai végzettséget tanúsító oklevél
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
d) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányú jogviszony igazolása, vállalkozói igazolvány

(1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. október 8. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. október 24.
(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. október 31.
(4)   A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
(5)   A képzési támogatás összege 40.246.-Ft/hó. folyósításának időtartama maximum 16 hónap.


Támogatás kisgyermekes családok számára

(„C” típusú pályázat)


(1) Az támogatás célja, hogy minél több 18-35 év közötti kisgyermekes család éljen Kiskunmajsán.
(2) A támogatás keretében Kiskunmajsa Város Önkormányzata 16 hónapon keresztül 40.246 Ft/hó támogatásban részesíti azokat a kisgyermekes családokat, akik vállalják, hogy a támogatás ideje alatt és azt követően legalább 1 évig életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán maradnak és legalább a szülők egyike Bács-Kiskun megye közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik, vagy folytat vállalkozói tevékenységet.

(1) A támogatásra pályázatot nyújthatnak be azok a családok, akiknél fennállnak az alábbi együttes feltételek (pályázó a család bármelyik felnőtt tagja lehet):

a) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy 18-35 év közötti (a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás végéig, azaz 2021. március 31-ig nem tölti be a 35. életévét),
b) a családban legalább 1 fő kiskorú vérszerinti vagy örökbe fogadott gyermeket nevelnek vagy a meg nem született gyermekkel történő várandósság igazoltan eléri a 91. napot,
c) a pályázó és a vele költöző felnőtt személy Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik, vagy Kiskunmajsára kíván költözni (lakcím létesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be).
d) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy a pályázat programjaiban részt vesznek. A támogatásban részesített család felnőtt korú tagjai számára kötelező a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése Kiskunmajsán. A pályázó motivációs levelében kitér ez irányú elképzeléseikre.
e) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy az ösztönző támogatás kifizetése alatt és azt követően legalább 1 évig életvitelszerűen, állandó lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán maradnak.
f) A család felnőtt korú tagjai vállalják, hogy legalább az egyik felnőtt családtag Kiskunmajsa Város közigazgatási területén lévő munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban áll vagy vállalkozási tevékenységét Kiskunmajsa Város közigazgatási területén végzi az ösztönző támogatás kifizetése alatt és azt követően legalább 1 évig.

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

a) e rendelet 4.  melléklete szerinti pályázati adatlap
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) Kiskunmajsai székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval fennálló munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony igazolása, vagy ezek létesítésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat, vállalkozói igazolvány
f) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
g) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban (a vele költöző felnőtt személy nyilatkozata is szükséges)
h) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata, vagy Szakorvos, illetve védőnő által kiállított igazolás 91. terhességi napról

(3) A pályázat részeként meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:

a) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás
b) korábbi munkaviszony igazolása
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás

1) A lakhatási lehetőség igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. október 8. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
(2) A pályázat benyújtásának határideje 2019. október 24.
(3) pályázat elbírálásának határideje 2019. október 31.
(4) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.


Pályázatok beadása személyesen vagy postai úton:

6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. , Fülöpné Kiss Katalin számára
Beadási határidő (mind kettő esetében): 2019. október 24. 16.00 óra


Bővebb információ:
Fülöpné Kiss Katalin
+36 70/510-6308


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város