Tájékoztató

A maszkviselési szabályok megerősítése és új rendelkezés életbe lépése Kiskunmajsa Város vonatkozásában


Tisztelt Kiskunmajsaiak! 

 

Tájékoztatom Önöket a mai naptól Magyarországon életbe lépett védelmi intézkedésekről, illetve a Városunkra megalkotott rendelkezésekről:

A maszkviselési szabályok megerősítése és új rendelkezés életbe lépése Kiskunmajsa Város vonatkozásában.


A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi, munkavédelmi vagy egyéb textil anyagból készült, az orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni:

 • a tömegközlekedési eszközön, buszállomás, vasútállomás területén, buszmegállókban és várótermekben
 • Városunk teljes belterületén a közterületen, illetve minden nyilvános helyen (közterületnek nem minősülő, de mindenki számára nyitva álló helyen, például játszóterek, piac, vásár, parkolók), kivéve az egyéni sporttevékenység során
 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során
 • bevásárlóközpont területén
 • ügyfélforgalmat bonyolító helyiségekben és minden olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik (többek között Posta, hivatalok, ügyfélszolgálati irodák, stb.)
 • vendéglátó üzletben vendégként és munkavégzés során
 • egészségügyi intézmény területén
 • szociális intézményben az ott foglalkoztatottak, valamint lehetőség szerint az ellátottak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén

Az üzemeltető, a szolgáltatást nyújtó és az intézményvezető köteles gondoskodni arról, hogy a maszk használata a szabályoknak megfelelő legyen. Ellenkező esetben köteles intézkedést kezdeményezni, az épület vagy terület elhagyását eszközölni, szankciót alkalmazni, rendőrséget értesíteni.

A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok:

 • este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni

ez alól kivétel:

 • az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal történő lakhelyelhagyás
 • ezen kívül az erről szóló, tartalmi követelményeknek mindenben megfelelő hivatalos igazolás, okirat birtokában munkavégzés céljából,  a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából
 • illetve szintén a tartalmi követelményeknek mindenben megfelelő hivatalos igazolás, okirat birtokában a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából az edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, az edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából
 • kutyasétáltatás céljából azzal a kikötéssel, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el
 • A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.
 • Tilos – az erre vonatkozó törvény szerint versenyszerűen sportolók kivételével – a csapatsportok és nem egyéni edzések gyakorlása.

 

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani
 • sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható
 • a családi eseményen résztvevők száma nem haladhatja meg a 10 főt
 • temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt
 • házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen

 

A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • vendéglátó üzletben csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak, valamint az étel megrendelője számára (figyelembe véve a kijárási korlátozások adta idősávot) az elvitelre alkalmas ételek kiadása és elszállítása időtartamáig megengedett

e szabály nem vonatkozik:

 • a munkahelyi étteremre, illetve büfére
 • a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki
 • nevelési, oktatási intézmény menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve tanulóját szolgálják ki
 • az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére

 

Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • este 7 óra és reggel 5 óra között az üzlet, a lottózó, valamint a nemzeti dohánybolt köteles zárva tartani
 • ettől eltérően a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat

 

A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodhatnak, valamint a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók

 

A szabadidős, kulturális létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • tilos többek között a mozi, az edző- és fitnesztermek, az uszoda, a múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények látogatása

 

A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések:

 • a bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák nyitva tartanak
 • az iskolák 9. osztálytól digitális munkarendben működnek, egyéb miniszteri döntések figyelembe vételével

 

Kedves Majsaiak!

 

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

 

Patkós Zsolt
polgármester 


Vissza