Ismételt "B" típusú pályázati felhívás (4)

Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásairól

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2019. (VII.02.) önkormányzati rendelete Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló rendelete 12. § (6) pontja alapján:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatása keretében, támogatott általi visszafizetés miatt felszabadult keretösszeg mértékéig, 8 hónapos támogatási időszakra pályázatot Ír ki. A pályázat feltételei az alábbiak:

Képzési támogatás ,,Kiskunmajsát választom” pályázat
(„B” típusú pályázat)


(1) A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) aki Kiskunmajsán lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Kiskunmajsán él, vagy Kiskunmajsára kíván költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új kiskunmajsai lakcíme vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be,
b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
d) Vállalja, hogy Kiskunmajsa város közigazgatási területén lévő munkahelyen dolgozik vagy folytat vállalkozási tevékenységet a támogatott képesítés megszerzését követően legalább 1 évig.
e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Kiskunmajsán marad a képzés befejezését követő minimum 1 évig,
f) vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz, pl.: önkéntes tevékenységek.

(2) A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:
a) e rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap 
b) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok)
c) a pályázó részletes önéletrajza
d) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó, ezen rendelet 6. melléklete  szerinti nyilatkozat
e) nyilatkozat a Kiskunmajsán végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról (motivációs levél)
f) nyilatkozat, hogy a pályázó a döntéshozó önkormányzat Képviselő-testületének tagjával nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
g) tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás

(3) A pályázat részeként, meglétük esetén benyújtandó, nem kötelező jellegű iratok, igazolások:
a) a pályázó kiskorú gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatának másolata
b) iskolai végzettséget tanúsító oklevél
c) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
d) munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányú jogviszony igazolása, vállalkozói igazolvány

A képzési támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2021. január 25. napjáig hirdeti meg Kiskunmajsa  város honlapján, illetve a helyben szokásos módon.
A pályázat benyújtásának határideje 2021. február 10. 16 óra

  • papír alapon a fenti határidőig a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal portáján,
  • digitálisan - a szükséges mellékleteket szkennelve vagy jól láthatóan fotózva, de egy emailben -, a bozoki.szilvia@kiskunmajsa.hu elektronikus levélcímre küldhetik, szintén a fenti határidőig.

Pályázat elbírálásának határideje 2021. február 15.

A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15 nap.
A képzési támogatás keretösszege 643.936 Ft, amely a folyósítás korlátozott időtartama miatt (maximum 8 hónap), legfeljebb 2 fő támogatására ad lehetőséget.


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város