Járdaépítések támogatása

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évben is támogatja a közterületen történő járdaépítéseket

Az igényeket betonjárda és díszburkolatú járda készítésére lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatal 8. sz. irodájában.

A kérelmet személyesen kell leadni, melynek során az erre a célra biztosított nyomtatványon közölni kell a szükséges adatokat, valamint a létesítendő járda hosszát.

Az igénylők a kérelem benyújtásának sorrendjében sorszámot kapnak. A járdaépítések az Önkormányzat által biztosított keretösszeg erejéig kerülnek támogatásra az igénybejelentés sorrendjében.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata a 2024.02.01. után benyújtott kérelmek esetében térköves járdaépítésnél 11.000,- Ft/m2, beton járdánál 9.000,-Ft/m2 támogatási összeget biztosít az alábbi feltételek meghatározásával: támogatás a központi belterületen és egyéb belterületen lakóknak és társasházaknak, valamint a belterületi járdához kapcsolódó külterületi járda megvalósításához igényelhető a kérelem kitöltése és elbírálása után elkészült járdák esetében. A beérkezett kérelmek elbírálásáról a Polgármester dönt.

A járdát úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz lefolyása biztosított legyen. Kifizetésre mindkét esetben a tereprendezés megtörténte után, beton járda esetében a készre jelentéstől számított 14 napos utógondozás után kerül sor.

Az adott év december 31-ig lehet a kivitelezést elvégezni és utólag pontos felmérés alapján történik a kifizetés. A Polgármesteri Hivatal illetékes dolgozója fényképet készít a munka megkezdése előtt és után. 1,5 méternél szélesebb járda építése esetén, csak a másfél méter szélességig jár támogatás, kivéve a Fő utcán, ahol a meglévő járda szélességéig jár a támogatás. A betonjárda minimális vastagsága 10 cm, mely alá minimum 8 cm ágyazat kialakítása szükséges. A határozat mellékletét képező térképen bejelölt frekventált területen alapvetően térköves járdaépítés támogatható, de egyedi kérelem alapján, indokolt esetben betonjárda is készíthető.

A fent megjelölt dátumnál korábban megépített járdára nem igényelhető támogatás, valamint a járdaszélességet meghaladó kapubejárók kiépítését szintén nem támogatja az Önkormányzat.

A támogatásra vonatkozó igényt a közterületen lévő járda építésére lehet benyújtani, amennyiben a kérelmező telkén az épületre a használatbavételi engedély már kiadásra került, és a tulajdonos vállalja az előírásoknak megfelelő minőségű járda elkészítését. A támogatást elnyerők az előírt minőségi feltételekről részletes tájékoztatást fognak kapni.

Az igényfelmérést követően a jelentkezők értesítést kapnak arról, hogy a támogatás részükre odaítélésre került-e. Csak ezután kezdődhet meg a járda kivitelezése (ettől előbb készített járda nem támogatható).

A járda elkészítését 2024. december 31-ig  be kell fejezni.

A járda elkészültét be kell jelenteni, melyet a Polgármesteri Hivatal dolgozója leellenőriz, és amennyiben az megfelel az előírásoknak, a helyszínen lemért járdaméreteknek megfelelően az igénylőnek kifizetésre kerül a támogatás.


Kapcsolódó dokumentumok:
Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város