TÁJÉKOZTATÓ AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

Kiskunmajsa Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket, hogy a Kormány döntése értelmében 2021. július 1. napjától visszaáll az adóalanyok adófizetési kötelezettsége


Tisztelt szálláshely üzemeltetők!Kiskunmajsa Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket, hogy a Kormány döntése értelmében 2021. július 1. napjától visszaáll az adóalanyok adófizetési kötelezettsége, valamint a szálláshely üzemeltetők beszedési- és befizetési kötelezettsége az idegenforgalmi adóra vonatkozóan
az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI.9.) Korm. rendelet alapján.

Az eddigiekben az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 2/A. § b) pontja alapján 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig tartó időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kellett beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kellett vallania az önkormányzati adóhatósághoz.

2021. június 10. napjától a fenti rendelkezés hatályon kívül helyezésre került, és az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a következő 2/B. §-sal egészült ki:

„2/B. § A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

Fentiekből következik, hogy 2021. július 1-jétől visszaáll a korábbi szabályozás, azaz idegenforgalmi adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Kiskunmajsán legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Ennek megfelelően a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. § - 34. §-sai és Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete 10-12. §-sai alapján a szálláshelyen tartózkodó vendégek után a szálláshely üzemeltetőknek személyenként és megkezdett vendégéjszakánként a 350 forint idegenforgalmi adót be kell szedni és be kell fizetni az önkormányzati adóhatósághoz.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania az önkormányzati adóhatóság részére.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig Kiskunmajsa Város Önkormányzat 11732143-15339010-03090000 számú tartózkodás utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára kell megfizetnie.

Idegenforgalmi adóval kapcsolatban további részletekről a honlapunkon https://www.kiskunmajsa.hu/hirek/ado_ugyleirasok találhatnak információkat!

Kérem a Tisztelt szálláshely üzemeltetőket, hogy 2021. július 1. napjától fokozott figyelmet fordítsanak az idegenforgalmi adó beszedési-, bevallási- és befizetési kötelezettség betartására a veszélyhelyzet előtti szabályozásra való visszaállás miatt.

Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza