Tisztelt Ebtulajdonos / Ebtartó!

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Kiskunmajsa város közigazgatási területén 2021. június 21. és 2021. augusztus 31. napja között ebösszeírást végez


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel Kiskunmajsa város közigazgatási területén 2021. június 21. és 2021. augusztus 31. napja között ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni. További formanyomtatványt a Polgármesteri Hivatal portáján vehet át, vagy a www.kiskunmajsa.hu oldalról tölthet le. A további adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata az ebösszeírás alapján az Önök által szolgáltatott adatokról elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más jogainak, személyes biztonságának, valamint tulajdonának védelme, illetve ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Felhívom figyelmét, hogy az eb tulajdonosa, tartója köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

  • A kitöltött ebösszeíró adatlap a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.) portáján, vagy a közterület-felügyelő részére személyesen leadható;
  • postai úton a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalnak (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.) címezve,
  • a honlapról letölthető ebösszeíró adatlap kitöltésével, szkennelésével és elektronikus úton való  beküldésével a kozterulet@kiskunmajsa.hu e-mail címre, vagy
  • elektronikus űrlap kitöltésével, amely elérhető a www.kiskunmajsa.hu oldalon, a https://forms.gle/21nBEn78eBDFjNyZ8 címen.


Kérem Önöket, hogy az adatok megadása során lehetőség szerint az elektronikus űrlapon történő adatszolgáltatást válasszák.

További kérdés esetén az alábbi telefonszámon kérhetnek tájékoztatást az ebösszeírással kapcsolatban: 77/481-144/136-os mellék.

Tájékoztatom a kutya tulajdonosokat/kutya tartókat, hogy a korábbi ebösszeíráskor bejelentett ebeket ismételten be kell jelenteni.

A bejelentőlapok leadásának határideje: 2021. augusztus 13. napja.

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy a nyilvántartás valóságnak megfelelő adattartalmának biztosítása érdekében az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot, illetve elpusztulást 15 napon belül írásban bejelenteni.

Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza