Településrendezési eszközök részleges módosítása


Kiskunmajsa Város Polgármestere

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§. (1) bekezdése pontja értelmében – figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rend v. 2.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra - 

közzé teszi

KISKUNMAJSA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI módosítási tervezetének egyeztetéséhez és ezzel egyidejűleg ezen hirdetmény közzétételével elektronikus úton LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet, azzal a céllal, hogy a 6/2017. (II.10.) önkormányzat rendelettel megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerint az érintett lakosság, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a közzétételtől számított 15 napon belül – legkésőbb 2021. szeptember 14-ig –Kiskunmajsa Város Polgármesterénél elektronikus úton a polgarmester@kiskunmajsa.hu  e-mail címre megküldve javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.


Szakmai tájékoztató

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEKEN

Városunk Településrendezési eszközei 2020-ban teljes körűen megújultak. A Településszerkezeti tervet a Képviselő-testület a 146/2020. (IX.24.) határozattal, a Helyi Építési Szabályzatot a 22/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelettel fogadta el.
Változtatási kérelmeket nyújtottak be vállalkozások és lakosok, ezért a dokumentumok módosítása szükségessé vált néhány helyszínen, a következő ügyekben.

  1. helyszín: a Helionergy Delta Kft. kérésére Mát jelű mezőgazdasági területből En jelű beépítésre nem szánt különleges, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területbe kerül át a 0273/119,122,125 helyrajzi számú telek, 2,5 hektár. A terület a 155 számú, Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas országos törzshálózati vasútvonal mellett, vasúti átjáró közelében található.
  2. helyszín: a Helionergy Delta Kft. kérésére Má jelű mezőgazdasági területből En jelű beépítésre nem szánt különleges, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területbe kerül át a 0552/73,74 helyrajzi számú telek, 3,0 hektár. A terület a 155 számú, Kiskunfélegyháza-Kiskunhalas országos törzshálózati vasútvonal közelében, Tajó egyéb belterület mellett található.  3. helyszín: Vk jelű intézményi vegyes terület helyett a telektömb többi részével megegyező Vt jelű településközpont vegyes terület kategóriába kerül az 1687 helyrajzi számú telek (0,3 hektár). A helyszín a belvárosban, a Petőfi téren található.  4. helyszín: Lk jelű kisvárosias lakóterület helyett Vt jelű településközpont vegyes terület kategóriába kerül az 1757-1764 helyrajzi számú földrészleteket magában foglaló telektömb (0,3 hektár). A helyszín a belvárosban, a Petőfi tér mellett található.  5. helyszín: vállalkozói kérésre Lf jelű falusias lakóterületből Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató területbe kerül át a Lajosváros utca külső (K-i) oldalán lévő 195/64 helyrajzi számú telkek, 0,3 hektár. A telek a belterület szélén található, meglévő Gksz területhez kapcsolódik.  6. helyszín: a Bajcsy-Zsilinszky utca 23-45. házszámú, kisméretű telkeket tartalmazó telekcsoport megengedett legnagyobb beépítettségi mértéke növekszik 50-ről 60 %-ra a lakosok kérésére.  7. helyszín: Előírt legkisebb kialakítható telekterület csökken a Bajcsy-Zsilinszky és a Szent László utca közötti 1551-1561 helyrajzi számú telekcsoport területén.  8. helyszín: a Városháza fejlesztése és a Múzeum kialakítása érdekében a Városháza telkének rendezésére, területének kismértékű bővítésére, az építési övezeti paraméterek korrekciójára van szükség a készülő építészeti terv szerint. A módosítás közösségi érdek.  9. helyszín: előkert előírt mérete csökken 10-ről 5 m-re, meglévő épület bővítése érdekében az Iparszőlők 6815 hrsz.-ú útja mentén.  10. helyszín: hátsókert előírt mérete csökken 15-ről 8 m-re, meglévő épület fejlesztése érdekében az Malom utca DK-i oldalán lévő lakótelkeken.

  

Önkormányzatunk várja észrevételeiket, javaslataikat a fenti témában. Észrevételt, javaslatot tenni, vagy bővebb felvilágosítást kérni 2021. szeptember 14. éjfélig lehet, postai úton az önkormányzatnak címzett levélben, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. szám alatti címre beküldve, vagy a polgarmester@kiskunmajsa.hu címére küldött elektronikus levélben.


Vissza