Pályázati kiírás

Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbe vételére


Kiskunmajsa Város Önkormányzata (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) bérbe adja a Kiskunmajsa – Iparhegyi u. 8. I/3. szám alatti, 970/3/A/3  hrsz. alatti lakást nyilvános pályáztatás útján.


Az ingatlan adatai:

 • helye: Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/3. sz.
 • lakás alapterülete: 53 m²
 • lakás helyiségei: 2 szoba, konyha, fürdőszoba
 • komfort fokozat: komfortos, közmű: víz, villany, gáz
 • műszaki állapota: megfelelő, jelen állapotban beköltözhető

 

Bérbeadási feltételek:

 • A pályázó – egyidejűleg - csak egy lakás bérbevételére jogosult.
 • A bérlő a bérleti szerződés megkötésekor köteles 3 havi lakbér összegével megegyező összegű óvadékot megfizetni.
 • A szerződéskötés egyéb feltételeit lakásbérleti szerződés szabályozza.
 • A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:
  a) a pályázó nevét, személyi adatait, lakcímét, valamint ezen adatok valóságtartalmát igazoló dokumentumok másolatát,
  b) a pályázóval együttköltöző személyek nevét, személyi adatait, hozzátartozói minőség megjelölését, valamint ezen adatok valóságtartalmát igazoló dokumentumok másolatát,
  c) az ajánlattevő nyilatkozatát a pályázati kiírás feltételeinek elfogadásáról,
  d) igazolást a pályázó és a vele együtt költöző személyek havi nettó jövedelméről, a pályázat beadását megelőző 3 hónap vonatkozásában.
 • A pályázaton a természetes személyek vehetnek részt.

 

Bérleti szerződés időtartama: 1 év

Pályázat beadásának határideje: 2021. szeptember 27. (hétfő) de. 9 00 óra.

Lakásbérlet díja: 24.168,- Ft/hónap (456,- Ft/m²/hó)

Pályázat beadásának helye: Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal 11. szoba

Több pályázó esetén a pályázati nyilvános tárgyalás időpontja: 2021. szeptember 27. (hétfő) de. 9 30 óra.
Nyilvános tárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme.
A pályázók a nyilvános tárgyaláson tesznek bérleti ajánlatot a lakásbérletre. A pályázat nyertese az, aki a pályázati kiírásban megjelölthöz képest a legtöbb hónapra előre, egy összegben lakbér megfizetést vállal.

Bővebb információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 11-es szobájában, vagy telefonon a 77/481-144/124 mellék számon Volford Izabellától.

Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza