TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00054 - Csapadékvíz-elvezetés és visszatartás fejlesztés „B” ütem

 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra, mely pozitív támogatói döntésben részesült.
A projekt keretében több helyszínen, Kiskunmajsa város környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a cél.

A projekt tartalma: a korábban létrehozott Záportározó tó mélyítése a befogadó kapacitás bővítése érdekében, a Félegyházi és a Petőfi utcák egyes részein a csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója (feltérképezéssel, problémaazonosítással, helyreállítással, új építéssel, kapacitásbővítéssel), valamint a Szélmalom sor esetében egy teljesen új rendszer kiépítése valósulhat meg.

Bács-Kiskun Megye Integrált Településfejlesztési Programjának, célkitűzéseinek figyelembe vételével került megtervezésre a projekt, hiszen a konzorciumi tagok célja a projekt megvalósításával Kiskunmajsa város környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése. A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Kiskunmajsa érintett területeinek lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén:

  • javul a település népességmegtartó képessége,
  • növekszik a gazdasági vonzereje,
  • javítja az érintett lakosság élet és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátterét.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város