Pályázati felhívás

A Városgazdálkodás Intézmény vezetője pályázatot ír ki Erőgépkezelő munkakör ellátására


A Városgazdálkodás Intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20./A §-a alapján pályázatot ír ki


Erőgépkezelő
munkakör ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, három hónap próbaidő kikötése mellett.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 6120 Kiskunmajsa, Arany János u. 4., illetve Kiskunmajsa Város intézményei és közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 1. Városgazdálkodás Intézmény tulajdonában, kezelésében álló külterületi és belterületi utak karbantartása, közterületek és zöldterületek kezelése.
 2. Szállítás, hó és csúszásmentesítés.
 3. A Városgazdálkodás Intézmény által üzemeltetett erőgépek, munkagépek kezelése és vezetése, üzemeltetéshez kapcsolódó dokumentációk naprakész vezetése.
 4. A fentiekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok napi szinten történő elkészítése.

 

A megbízás feltétele:

a.) Középfokú képesítés (mezőgazdasági gépész, növénytermesztő gépész, mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető, mezőgazdasági gépjavító és karbantartó, mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus, mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus, állattartó-telepi gépész, kertészeti gépész, kertépítő és fenntartó, nehézgépkezelő szakképesítések valamelyike, valamint érvényes mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány 37 kW teljesítményhatár feletti traktor vezetésére,
b.) Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett,
c.) büntetlen előélet,
d.) cselekvőképesség,
e.) alapfokú iskolai végzettség
f.) B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat
 • helyismeret

                       

Illetmény és egyéb juttatások:
Az illetmény és egyéb díjazások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései alapján kerülnek megállapításra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az iskolai végzettséget, igazoló bizonyítvány másolatát,
 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolását,
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyok, munkaviszonyok hitelt érdemlő igazolásáról szóló dokumentumok másolatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra.

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.  
A pályázatot az intézmény igazgatója bírálja el fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 24.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.02.01.

A pályázat benyújtásának helye:
Városgazdálkodási Intézmény, 6120 Kiskunmajsa, Arany János utca 4.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat erőgépkezelő munkakörre” valamint „csak a pályázati határidő lejártakor bontható fel” megjelöléssel 1 példányban kérjük benyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás és az intézmény megtekintése kérhető:
Fogl András intézményvezető (6120 Kiskunmajsa, Arany J. utca 4., tel.: 77/481-781, mobil: 06-70/198-9596).

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 01. 28.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • közigállás.gov.hu honlap
 • www.kiskunmajsa.hu honlap

Vissza