Felhívás

Kiskunmajsa Város Önkormányzata az idei évben ismételten kitüntetésben kívánja részesíteni a város érdekében kimagasló teljesítményt nyújtó, arra érdemes személyeket, illetve közösségeket.


A kitüntetettek személyére javaslatot tehet bármely választójoggal rendelkező kiskunmajsai lakos és minden kiskunmajsai székhelyű közösség az alábbi kitüntető címek tekintetében.

Kiskunmajsa város díszpolgára
kitüntető cím adományozható azoknak, akik Kiskunmajsa város:

  • fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek,
  • a társadalmi, gazdasági, kulturális, egészségügyi sport, tudományos, vagy művészeti téren eredményükkel, alkotásukkal növelték a város hírnevét és tekintélyét,
  • nemzetközi kapcsolataink létrehozásában, kiegészítésében, erősítésében jelentősen közreműködtek.

 

Kiskunmajsa városért
kitüntetés adományozható mindazon személyeknek és közösségeknek, akik a város új Önkormányzatának 1990. évi megalakulásától nyújtottak kiemelkedő  teljesítményt a város érdekében.

Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára
cím adományozható azon külföldi állampolgárok részére, akik Kiskunmajsa város érdekében kiemelkedően tevékenykednek.

Kiskunmajsa sportjáért
kitüntetés adományozható mindazon személyeknek, akik adott évben, illetve az elmúlt évek során sokat tettek azért, hogy a sportéleten keresztül Kiskunmajsa város hírnevét öregbítsék.

Kiskunmajsa város közszolgálatáért
kitüntetés adományozható mindazon közfeladatot ellátó dolgozó számára, akik az ifjúság nevelésében, az oktatás területén, az egészségügyben, a közművelődés területén, a közigazgatásban, illetve egyéb közszolgálati területen végzett munkájuk során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Kiskunmajsa város iparáért
kitüntetés adományozható mindazon természetes személyeknek, jogi személyeknek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik, vagy amelyek Kiskunmajsa területén legalább 20 éve kiemelkedő iparos, kereskedelmi, vállalkozó, gazdálkodó, vendéglátó, illetve idegenforgalmi tevékenységet végeznek, nincs helyi adótartozásuk, általános köztartozásuk, és a tevékenységüket magas színvonalon, a lakosság megelégedésére végzik.

Ezúton kérjük a város polgárait és közösségeit, hogy a kitüntetésekre tett javaslataikat legkésőbb 2022. június 15-ig juttassák el a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal titkárságára (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) levélben, vagy személyesen, illetve a titkarsag@kiskunmajsa.hu e-mail címre, megjelölve benne a javaslatot tevő személyt, vagy közösséget, valamint legalább 1000 karakter (kb. fél oldal) terjedelemben kifejtve azt, hogy miért javasolják az adott kitüntető cím adományozását.


Vissza