Kiskunmajsa Város Jegyzője pályázatot hirdet

jegyzői koordinátor munkakörre


Ellátandó feladatok :

 

 • testületi előterjesztések elkészítése, döntések végrehajtása,
 • helyi rendeletek elkészítésében, szabályzatok aktualizálásában való közreműködés,
 • megállapodások, szerződések előkészítése,
 • jegyző munkáját segítő adminisztrációs feladatok ellátása,
 • szervezési feladatok, időpont egyeztetések,
 • jegyzői ügyfélforgalom kezelése.

 

    Pályázati feltételek

 • I. besorolási osztályban:
  Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi szakképzettség.
 • II. besorolási osztályban:
  Középiskolai végzettség.
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • A nyertes pályázó 3 hónap próbaidő kikötése mellett tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítése céljából kerül kinevezésre előreláthatólag 2023. 01. 20.-ig, heti 40 órás foglalkoztatásban.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap, vagy szakvizsga megléte
 • ellátandó feladatok területén szerzett szakmai gyakorlat
 • Felsőfokú iskolai végzettség

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • 87/2019. (IV.23.) Kormány rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 • az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát
 • amennyiben rendelkezik előnyt jelentő képesítéssel, vizsgával, vagy gyakorlattal, ennek tényét igazoló okirat másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány. vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevényt.
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyok, munkaviszonyok hitelt érdemlő igazolásáról szóló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2011. évi. CXCIX. törvény 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követõ 30 napon belül megszünteti,

 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 24.

A pályázatot a jegyző bírálja el fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Az állás legkorábban 2022. szeptember 2-től tölthető be.

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi. CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak alapján.

A pályázatokat Kiskunmajsa Város Jegyzőjéhez kell eljuttatni. / Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Kiskunmajsa, 6120 Kiskunmajsa Fő. u. 82. / A pályázatot zárt borítékban „Pályázat jegyzői koordinátor munkakörre” megjelöléssel 1 példányban kérjük benyújtani.

Érdeklődni: Kiskunmajsa Város Jegyzőjénél a fenti címen és a 77/ 481-144 /120-as mellék / telefonszámon lehet.


Vissza