Kiskunmajsa Város Jegyzője pályázatot hirdet

Pénzügyi, számviteli ügyintéző munkakör ellátására


Ellátandó feladatok :

 • közreműködik az éves költségvetés tervezésében, költségvetési rendelet összeállításában,
 • az analitikus nyilvántartások kialakított rendjét betartja, naprakészen vezeti és főkönyvi kivonattal egyezteti,
 • aktualizálja a gazdálkodási szabályzatokat,
 • elkészíti a negyedéves mérlegeket, havi pénzforgalmi jelentéseket,
 • közreműködés az éves beszámoló és zárszámadási rendelet elkészítésében,
 • fizetési számla valamint a hozzá kapcsolódó alszámlák pénzforgalmát bonyolítja, azok helyesbítését vezeti, kontírozza, elvégzi a számlaforgalomhoz kapcsolódó bizonylatolást, rögzítést az ASP programmal,
 • pénzforgalom valamint a hozzá kapcsolódó alpénztárak pénzforgalmát bonyolítja, azok helyesbítését vezeti, kontírozza, bizonylatolja, rögzíti az ASP programmal,
 • a havi bérfeladásokat, bérterheléseket könyveli az ASP programmal, egyezteti a főkönyvvel,
 • ellátja a bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, a bérkeret nyilvántartás és az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalási nyilvántartás naprakész vezetését,
 • teljesíti az ÁFA bevallást, adóhatósággal kapcsolatos információszolgáltatási, jelentési kötelezettségeket,
 • közreműködik a pályázatok benyújtásában, az azokhoz szükséges pénzügyi információk összegyűjtésében,
 • ellátja a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatást a rendszergazda részére.

 

Pályázati feltételek

 • I. besorolási osztályban:
  Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • II. besorolási osztályban:
  Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • a nyertes pályázó 6 hónap próbaidő kikötése mellett, határozatlan időre kerül kinevezésre heti 40 órás munkaidőben.

 

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent

 • Közigazgatási szervnél szerzett szakmai gyakorlat
 • Felsőfokú iskolai végzettség
 • Közigazgatási alap, vagy szakvizsga megléte
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel)

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 • 87/2019. (IV.23.) Kormány rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 • az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát
 • amennyiben rendelkezik előnyt jelentő képesítéssel, vizsgával, vagy gyakorlattal, ennek tényét igazoló okirat másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány. vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevényt.
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyok, munkaviszonyok hitelt érdemlő igazolásáról szóló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2011. évi. CXCIX. törvény 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követõ 30 napon belül megszünteti,

 

A pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 24.

A pályázatot a jegyző bírálja el fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Az állás 2022. szeptember 1.-től tölthető be.

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi. CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak alapján.

A pályázatokat Kiskunmajsa Város Jegyzőjéhez kell eljuttatni. / Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Kiskunmajsa, 6120 Kiskunmajsa Fő. u. 82. / A pályázatot zárt borítékban „Pályázat pénzügyi, számviteli ügyintéző munkakörre” megjelöléssel 1 példányban kérjük benyújtani.

Érdeklődni: Kiskunmajsa Város Jegyzőjénél a fenti címen és a 77/ 481-144 / 120-as mellék telefonszámon lehet.


Vissza