Tájékoztató a lakás rendeltetési egységek számáról szóló hatósági bizonyítvány kiállításáról

2022. szeptember 10. napján hatályba lépett a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosított Korm. rendelet) módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet.

A módosított Korm. rendelet új rendelkezése értelmében a lakossági fogyasztókra vonatkozó kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából - amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Tájékoztatom Önöket, hogy ezen hatósági bizonyítvány kiadásához a kitöltött kérelem nyomtatványt Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalhoz (6120 Kiskunmajsa Fő u. 82.),az alábbi módon tudják beadni:

  • elektronikus úton e-papíron vagy ügyfélkapun keresztül,
  • postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

Felhívjuk minden kérelmező figyelmét, hogy a hatósági bizonyítvány csak akkor adható ki, ha az igazolni kívánt lakás megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti követelményeknek és az önálló rendeltetési egység fogalmának. A jegyző az OTÉK 105. §-a szerinti önálló lakás rendeltetési egységek számát igazolja, vagyis az alábbi követelményeknek való megfelelést vizsgálja az egyes lakáscélú önálló rendeltetési egységek vonatkozásában:

  • rendelkeznek-e a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárattal;
  • helyiségeik önállóan alkalmasak-e a lakás funkció betöltésére, vagyis rendelkeznek-e konyhával, fürdőszoba/WC helyiséggel, lakószobával, tárolásra alkalmas helyiséggel;
  • lakószobáinak minimális alapterülete kielégíti-e az OTÉK követelményeit, azaz minimum 8m2; a 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie (ebbe és a lakószoba alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös)
  • A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

A lakáscélú önálló rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítvány az ingatlanon ténylegesen kialakult lakások számát igazolja, az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A kérelem benyújtását követően a hatóság helyszíni szemlét tart, melyen meggyőződik a kérelemben foglaltakról.

A hatósági bizonyítvány kizárólag a lakossági fogyasztókra vonatkozó kedvezményes gáz többletmennyiség igénybevétele céljából használható fel.

Amennyiben felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményt, akkor a  versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységárat kell utólag megfizetnie.


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város