Lakossági barnakőszén igény felmérés

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Kormány kéri az önkormányzatok közreműködését, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében, mely alapján kérjük, hogy 2022. szeptember 29. 12.00 óráig jelezzék igényüket a lenti tájékoztatás alapján az önkormányzat felé.

Igénylésre jogosultak a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok, akik bejelentik a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasználni kívánt barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Mind ezek alapján kérjük, hogy amennyiben a háztartásban van barnakőszén felhasználás, illetve tervezi azt, valamint rendelkeznek barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, úgy a várható felhasználási igényét jelezze szeptember 29. 12.00 óráig írásban a mellékelt kitöltött adatlap és adatvédelmi nyilatkozat benyújtásával, az alábbi lehetőségek egyikén.

Elektronikusan a rostassarolta@kiskunmajsa.hu, vagy a nyerika@kiskunmajsa.hu e-mail címek valamelyikén, illetve

személyesen a
a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal (Kiskunmajsa Fő utca 82. – volt Okmányiroda helyén) a szociális ügyintézőknél ügyfélfogadási időben. (Felvilágosítást kérhet a következő telefonszámokon: 06-77/481-144/108. mellék ill. a 06-77/481-144/131.mellék)

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!


Kapcsolódó dokumentumok:
Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város