Tájékoztató közterület használati díjakról

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. szeptember 27. napján megtartott ülésén módosította a Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006. (VI.02.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás és felülvizsgálat érinti a közterület-használat díjtételeit, illetve azok mértékegységét, mivel a rendelet megalkotása óta eltelt időben azok nem kerültek módosításra.

A közterület-használati díjak módosítása 2023. január 1. napjától lép hatályba.

Azok esetében, akik jelenleg érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkeznek, szintén az alábbi díjtáblázat kerül alkalmazásra a fenti időponttól kezdődően, melyről külön tájékoztató levelet küldünk.

Az új közterület-használati díjak az alábbi táblázatban meghatározottak szerint alakulnak. 

 

A

B

C

 

 

Közterület-használat célja

 

Mértékegység

Díjtétel

1.

Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés
cég- és címtábla, önálló hirdető-berendezés és reklámtábla:

 

 

Ft/m2 /hó

 

 

600,-

2.

Árusító és egyéb fülke:

Ft/m2 /hó

800,-

3.

Sport és kulturális rendezvények után:

Ft/m2 /nap

60,-

 

 

4.

Idényjellegű árusítás (fenyő, zöldség, gyümölcs, stb.)

1-25 m2-ig (Ft/m2 /nap)

 

26-49 m2-ig (Ft/m2 /nap)

 

50 m2 felett (Ft/m2 /nap)

700,-

 

500,-

 

300,-

5.

Olyan hatósági jelzés nélküli járműnek, amely a forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, valamint műszaki állapotánál fogva üzemképtelen járműnek tárolása

 

 

Ft/m2 /hó

 

 

800,-

6.

Építési munkával kapcsolatos állványzat, építőanyag,

a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, törmelék:

 

Ft/m2 /nap

 

100,-

7.

Idényjellegű javító és szolgáltató tevékenység

Ft/m2 /nap

100,-

 

8.

Vendéglátó-ipari előkert:

aktív időszakban (Ft/m2 /hó)

passzív időszakban (Ft/m2 /hó)

500,-

 

250,-

9.

Járművek megőrzésére és árusítására szolgáló közterület

Ft/m2 /nap

120,-

10.

Közhasználatra még át nem adott

közterület ideiglenes hasznosítása

Ft/m2 /hó

160,-

11.

Egyéb célra elfoglalt, igénybevett közterület

Ft/m2 /nap

80,-

12.

Mozgóbolti-kereskedelem

Ft/hó/jármű

8.000,-

A díjtételek mentesek az ÁFA kötelezettség alól.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város