2023. évi hulladékgyűjtés rendje

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2023. évi biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről, valamint lom hulladék elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról.

 

 A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 4 db ingyenes zsák, valamint további "korlátlan" mennyiségű kék színű megvásárolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki.

Szükség esetén további (kék színű) zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával meg­egyező: 289 Ft +ÁFA/db*), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

*A feltüntetett ár a naptár megjelenésekor hatályos árat jelöli.
Gyűjtési alkalmanként, ingatlanonként kizárólag 4 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű kék színű megvásárolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki.

  • Továbbá a lakosság részére ingatlanonként 1 m3/év zöldhulladék mennyiség díjmentesen leadható a 6120 Kiskunmajsa, Marispuszta tanya 0329/65 hrsz. alatti hulladékudvarban.
  • Amennyiben az ingatlanon nagyobb mennyiségű zöldhulladék keletkezik, annak elszállítására is biztosítunk lehe­tőséget. Igény szerinti méretben, díj ellenében konténer rendelhető Társaságunktól. Konténerrendelési igényét a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu címen adhatja le.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (V askút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása páros heteken hétfői, keddi, szer­dai, csütörtöki és pénteki napon történik.
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok:

  • Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, ki­öblített italos kartondobozok kupak nélkül.
  • Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, sam­ponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden ne­gyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás kereté­ben a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.
Lomtalanítási igényét a +36-79/524-821 telefonszámon tudja jelezni.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, az eddig megszokott mó­don. Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállítására alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HELYEK, ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTOK, ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉSI
HELYEK
, HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA,
elérhetőségek:

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Telefonszám: 06-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu


Kapcsolódó dokumentumok:
Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város