Szentháromság szobor

A település mai népességének története 1743-ban vette kezdetét, amikor a török pusztítások után elnéptelenedett területre megindult a szervezett betelepítés. Az Üllés pusztáról érkező, zömében jász közösséget erős katolikus hit jellemezte. A buzgó vallásosság áthatotta az itt élő emberek mindennapjait, nagy gondot fordítva a szentek, bibliai alakok emlékezetére.

Városunk történetében számos példa tanúskodik a megbecsülés fontosságáról, amikor a helybéliek egy-egy szent tiszteletére szobrot állíttattak. Így történt ez 1880-ban is, amikor a Szent Háromság Egy Isten tiszteletére Szalai Gajó (Gájó) Istvánné Juhász Vedres Veronika egy szobor elkészítésére adott megbízást. A vallásos élet iránt elkötelezett asszony az akkori plébánost, Kovács Antalt bízta meg a feladattal, hogy találja meg a szobor kivitelezésére legalkalmasabb kőfaragó mestert. A szürke porosz márványból készült Szentháromság szobor kifaragására Jablonszky Vince budapesti mester kapott megbízást.

A nagy értékű adomány több mázsás darabjait a kisteleki vasútállomásról állati erő vontatta járműveken 1881. február 10-étől kezdték Kiskunmajsára szállítani, amit a téli időjárás és a süppedős talaj nehezített. A korabeli időjárási feljegyzések szerint ugyanis emberemlékezet óta nem borította annyi víz a majsai határt, mint abban az évben. Az alapkövet Szent György napján, 1881. április 24-én szentelték fel. Az utókornak emlékezetül egy üvegbe zárt pergamen őrzi a szobor történetét, valamint ugyanebben az üvegben került elhelyezésre a dualizmus korát jelképező 10 forintos osztrák-magyar bankjegy, egy darab magyar ezüst forint és több apró magyar váltópénz is. Az üveget és annak tartalmát minden bizonnyal még ma is eredeti helyén őrzi a majsai föld, ami a szobor oszlopa alatt egy üregben került elhelyezésre. A szobrot Szentháromság ünnepén, 1881. június 12-én Kovács Antal plébános szentelte fel az egykori piactéren.

A kegyes ajándékozó, Juhász Vedres Veronika a szobrot körbezáró kerítéséről, valamint a szobor időközbeni javíttatásának és tisztításának költségeiről is gondoskodott. „Legyen mindezért jutalma az örök boldogság.” A Szentháromság szoborhoz más kiskunmajsai adományozó is hozzájárult. „Hogy a szobor négy sarkán, négy lámpa emelje a szobor díszét, e célra tekintetes Ettvel Gyula úr, köz és váltó ügyvéd, városi jegyző 100 forintot tett, mint nemes szívének adományát.” (Forrás: kiskunmajsai Historia Domus)

A Szentháromság szobrot az 1948-ban történt renoválását követően áthelyezik a tér észak-nyugati oldalára, a templom főbejáratának közelébe. Várostörténeti emlékünk teljes körű restaurálására csak évtizedekkel később, 2020-ban kerülhetett sor. Az így felújított Szentháromság szobor a főtér korszerűsítését követően egy új, méltóbb helyszínen, a Kisboldogasszony Római Katolikus Templom bejáratával szemben került elhelyezésre.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város