I. Világháborús Emlékmű

Az I. Világháborús Emlékmű és Országzászló azon kiskunmajsai katonák neveit örökíti meg, akik az első világháborúban életüket és vérüket áldozták a magyar hazáért. Az emlékmű 1939-ben Szomor László pécsi szobrászművész tervei alapján készült. Felépítésére és kivitelezésére Csábi László helyi kőfaragó mester kapott megbízást. Az eredetileg 554 hősi halált halt majsai katona nevét megörökítő emlékmű ünnepélyes felavatására 1940. május 26-án -a Hősök Emléknapján- került sor. Az emlékmű márványtábláján a következő felirat olvasható: „1914 – a HAZÁÉRT - 1918”.

Az emlékmű külön érdekessége, hogy a felépítmény külső burkolása a bronznál is időtállóbb anyagból, pyrogranit-ból készült, amelyet a világhírű pécsi Zsolnay gyár szabadalmaztatott. Magyarországon ezt a technikát első ízben Steindl Imre építész alkalmazta a Parlament építésekor. Különlegessége, hogy kiválóan ellenáll a savas esőnek, erősen tűzálló, érckeménységű, fagyálló anyag.

Az emlékmű elhelyezésére vonatkozóan több elképzelést is megfogalmaztak a korabeli döntéshozók, végül erre a célra a községháza és az üzletház között kialakított szinte üres teret találták a legalkalmasabbnak (helyén 1963-óta a Konecsni György Művelődési Központ áll). Elöljáróságunk az emlékmű felavatására a vármegye alispánját, vitéz dr. Endre Lászlót kérte fel, akit május 26-án kora reggel népes küldöttség várt a község határában. A hivatalos program megkezdése előtt díszes fogadást adtak az ide érkező előkelőségeknek, akik ezt követően hosszú sorokban vonultak a szentmisére, hogy megemlékezzenek az első világháborúban elesett hősi halottakról. A mise végeztével mintegy tízezer ember részvételével került sor a Hősi Emlékmű felavatására. A hatszáz terítékes ebédet késő éjszakáig tartó ünnepléssel zárták. A Hősök terén álló emlékművet 1962-ben, a Művelődési Ház építésekor áthelyezik a főtérre. Képeslapok és korabeli fényképfelvételek tanúsítják, hogy az emlékmű átmeneti ideig a buszmegálló mögött állt, majd az 1970-es években került jelenlegi helyére, a római katolikus templom mellé.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2001-ben, a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, valamint a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, május hónap utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város