Lakossági felhívás kérelem benyújtása helyi építési szabályzat módosításához

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. évre Kiskunmajsa Város településrendezési eszközeinek (szerkezeti terv, helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv) módosítását kezdeményezheti a lakosság és a gazdálkodó szervezetek 2023. február 10-éig írásbeli kérelem formájában, melyet Kiskunmajsa Város Önkormányzatához kell benyújtani.

A saját kezűleg aláírt kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, címét, elérhetőségét, a módosítandó terület pontos címét, helyrajzi számát, a kért módosítás leírását és annak rövid indoklását, mellékelve az ingatlan tulajdoni lapját.

A módosítással kapcsolatos költség a kérelmezőt terheli.

A módosító eljárás lefolytatásáról a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII. 15.) Korm.rendelet rendelkezik.

 

Kovács Tímea
jegyző

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város