Fásítási program 2023.

Pályázati felhívás

Egy zöldebb városért!

 

Városunk köztereinek szebbé tétele, egységes utcaképek kialakítása és az egészségesebb környezet megteremtése érdekében a Városgazdálkodási Intézmény fatelepítési pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

Pályázók köre: pályázatot nyújthat be az a magánszemély, civil szervezet, intézmény és vállalkozás akinek az ingatlana, intézménye, telephelye előtt található közterületen, utcafronton jelenleg fa nincs, vagy annak állapota a fasor felújítását, új növények telepítését teszik indokolttá.

Választható fafajták: hársfa (Greenspire) - MAGAS, gömbjuhar, gömbkőris, gömb csepleszmeggy.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy indokolt esetben az igényelt fafajtól, darabszámtól eltérően – a pályázóval egyeztetve – más fafajt, darabszámot ajánljon fel, állapítson meg az elbírálásnál.

Az előző évekhez képest változás, hogy ingatlanonkánt maximum 5 darab fa igényelhető.

Pályázat beadási határidő: 2023. 03. 31-ig, munkanapon 8-14 óra között, személyesen a Városgazdálkodási Intézmény székhelyén (6120 Kiskunmajsa, Arany János u. 4.). Pályázat kizárólag a www.kiskunmajsa.hu honlapon közzétett adatlapon nyújtható be. A benyújtott pályázatokat érkezési sorrendben bíráljuk el.

Az idei programot a 2022-es év gyakorlata szerint hirdeti ki a Városgazdálkodási Intézmény, tehát a pályázatot 2023. tavaszán kell beadni, ezzel szemben a facsemeték érkezésére, ültetésére ősszel kerülne sor.

Kedvező elbírálás esetén a kedvezményezettel együttműködési megállapodást köt az intézmény. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a kiadott facsemetét az igénylésben megjelölt közterületre szakszerűen, az intézménnyel egyeztetett módon, meghatározott határidőre kiülteti – a kiszállítást követő 5 munkanapon belül – és fenntartásáról gondoskodik. Az intézmény vállalja továbbá, a földlabdás/konténeres facsemeték helyszínre történő szállítását, biztosítja a támasztó karókat (2 db/fa).

A telepítés végső határideje: 2023. 10. 31.


Kapcsolódó dokumentumok:
Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város