TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00010 - Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja

 

TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00010 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-4.3.1-15 - A leromlott városi területek rehabilitációja című felhívásra, mely pozitív támogatói döntésben részesült.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulhatnak meg:

 • Szociális bérlakások kialakítása

  Az akcióterületen 2 lakóingatlan (illetve beavatkozási helyszínen további 2 lakóingatlan) teljes körű felújítása, a célcsoport számára egészséges lakhatásra alkalmas körülmények kialakítása. Ingatlanvásárlás, felújítás és környezetrendezés.
  Az intézkedés javítja a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, ezáltal segítve a társadalmi kohéziót az épített környezet minőségi megújításával, komfortosításával, energiahatékonyság javításával.

 • Közösségi ház kialakítása

  A helyi társadalmi kohézió erősítése érdekében a tervezett fejlesztés keretében létrejöhet egy ehhez szükséges és alkalmas közösségi tér, mely közösségi és szociális funkciót is elláthat. Ez elősegítheti az itt élő lakosság felzárkózását, beilleszkedését.
  A létrejövő fejlesztés által létrejött épület alkalmazása széles körű, mint például: 
  • gyülekezetek programjainak helyszíne,
  • egyéb programok, edzések, csoportos foglalkozások helyszíne,
  • tanulószoba, oktatásra alkalmas helyszín,
  • higiéniás alapszükségletek lehetőségének biztosítása,
  • kiszolgáló egységek (raktár, iroda).

 • Közterületek funkcióbővítése, kármentesítése

  Az akcióterületen 4 helyszínen pihenő parkok kialakítása padokkal, hulladéktárolókkal, játék eszközökkel. A zöldfelületek rendezése megtörténik, fásítás, füvesítés is helyt kap. Egy sport és fittness park is kialakításra kerül. Az akcióterületen több helyen kihelyezésre kerülnek padok és hulladékgyűjtő edények. Több terület hulladékmentesítése is tervezett.

 • Kamerarendszer kiépítése

  A projekttel érintett akcióterületen lévő kamerarendszer bővítése, illetve újak telepítése a közbiztonság javítása, valamint a köz- illetve magán tulajdon védelme érdekében.
Bővebb információ kérhető a palyazat@kiskunmajsa.hu e-mail címen.


 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY
 
 PROJEKTINDÍTÁS - TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00010
2022 | 10 | 10

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyert a TOP-4.3.1-15 - A leromlott városi területek rehabilitációja című felhíváson „Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja” címmel. A projekt 237,08 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a projekt megvalósítására, melynek eredményeképpen megkezdődhet a leromlott városi területek rehabilitációjára.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulhatnak meg:
 • Szociális bérlakások kialakítása,
 • Közösségi ház kialakítása,
 • Közterületek funkcióbővítése, kármentesítése,
 • Kamerarendszer kiépítése.

A projekt részeként a fejlesztéssel érintett ingatlanok hulladékmentesítése és rekultivációja megtörtént az elmúlt időszakban.

A tevékenységek műszaki tartalmának összeállítása érdekében tervek, költségvetések készültek.

A tervek elkészülte után közbeszerzési eljárás indult a kivitelezési tevékenységet ellátó vállalkozók kiválasztása érdekében. Az első eljárás eredménytelenül zárult, így ismételt kiírásra volt szükség.

A második eljárás eredményeképpen 2022. október 03. napon megkezdődött a közterületi funkcióbővítés, illetve a sport és fitnesz park kialakítása. A kivitelezések elvégzésére a vállalkozóknak 90 nap áll rendelkezésükre.

A lakóingatlanok, valamint a közösségi ház felújítására / létrehozására ismételt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

A projektről bővebb információt a www.kiskunmajsa.hu oldalon olvashatnak.

 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY

PROJEKTZÁRÁS - TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00010
2023 | 08 | 25

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyert a TOP-4.3.1-15 - A leromlott városi területek rehabilitációja című felhíváson „Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja” címmel. A projekt 237,08 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült, majd többlettámogatási igény keretében további 14,00 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás érkezett a projekt megvalósítására, így összesen 251,08 millió Ft állt rendelkezésre a leromlott városi területek rehabilitációjára.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulhattak meg:
 • Szociális bérlakások kialakítása
  Az akcióterületen 2 lakóingatlan, illetve beavatkozási helyszínen további 2 lakóingatlan teljes körű külső- és belső felújítása történt meg. Az ingatlanokat pályáztatás útján új lakóik már birtokba vehették.

 • Közösségi ház kialakítása
  A helyi társadalmi kohézió erősítése érdekében a fejlesztés keretében létrejött egy ehhez szükséges és alkalmas közösségi tér, mely közösségi és szociális funkciót is ellát. Ez elősegíti az itt élő lakosság felzárkózását, beilleszkedését.
  A létrejött közösségi ház alkalmazása széles körű, mint például:
  • gyülekezetek programjainak helyszíne,
  • egyéb programok, edzések, csoportos foglalkozások helyszíne,
  • tanulószoba, oktatásra alkalmas helyszín,
  • higiéniás alapszükségletek lehetőségének biztosítása,
  • kiszolgáló egységek (raktár, iroda).
 • Közterületek funkcióbővítése, kármentesítése
  Az akcióterületen 4 helyszínen pihenő parkok kialakítása történt meg padokkal, hulladéktárolókkal, játék eszközökkel. A zöldfelületek rendezése megtörtént, fásítás, füvesítés is helyt kapott. Egy sport és fittness park is kialakításra került. Az akcióterületen több helyen kihelyezésre kerültek padok és hulladékgyűjtő edények. A fejlesztések megkezdése előtt az érintett területek hulladékmentesítésére is szükség volt.

 • Kamerarendszer kiépítése
  A projekttel érintett akcióterületen megtörtént a meglévő kamerarendszer bővítése, ami 52 db új kamera leszállítását tartalmazta a közbiztonság javítása, valamint a köz- illetve magán tulajdon védelme érdekében.
A projektről bővebb információt a www.kiskunmajsa.hu oldalon olvashatnak.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város