Pályázati kiírás Kiskunmajsa Petőfi tér 9. III/4. sz. önkormányzati tulajdonú lakás bérbe vételére

Kiskunmajsa Város Önkormányzata (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) bérbe adja a Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. szám alatti lakást nyilvános pályáztatás útján.


Az ingatlan adatai:

 • helye: Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4.sz.
 • lakás alapterülete:43 m²
 • lakás helyiségei: 1 szoba, konyha, közlekedő, fürdőszoba WC-vel,
 • komfort fokozat: öszkomfortos, közművesített (villany, víz, gáz)
 • műszaki állapota: megfelelő, jelen állapotban beköltözhető

 

Bérbeadási feltételek:

 • A pályázó – egyidejűleg - csak egy lakás bérbevételére jogosult.
 • A bérlő a bérleti szerződés megkötésekor köteles 3 havi lakbér összegével megegyező összegű óvadékot megfizetni.
 • A szerződéskötés egyéb feltételeit lakásbérleti szerződés szabályozza, amely a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
 • A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:
  • a) Pályázó nevét, személyi adatait, lakcímét, személyes okmányairól (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya) másolatot.
  • b) Pályázóval együttköltöző személyek nevét, személyi adatait, hozzátartozói minőség megjelölését, személyes okmányaikról (személyi igazolvány, lakcímkártya) másolatot.
  • c) Az ajánlattevő nyilatkozatát a pályázati kiírás feltételeinek elfogadásáról.
  • d) Igazolást a pályázó és a vele együtt költöző személyek havi nettó jövedelméről.
  • e) A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a vele együtt költöző személy kizárólagos tulajdonában, vagy 50 %-ot meghaladó arányú résztulajdonában beköltözhető lakóingatlan nincs
 • A pályázaton természetes személyek vehetnek részt.

 

Bérleti szerződés időtartama: 3 év

Pályázat beadásának határideje: 2023. október 9. (hétfő) de. 1000 óra.

Lakásbérlet díja: 43.000,- Ft/hó      (1.000- Ft/m²/hó)

Pályázat beadásának helye: Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 12-es szoba

Több pályázó esetén a nyilvános tárgyalás időpontja: 2023. október 10.-én 930óra
Nyilvános tárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme.
A pályázók a nyilvános tárgyaláson tesznek bérleti ajánlatot a lakásbérletre. A pályázat nyertese az, aki a pályázati kiírásban megjelölthöz képest a legtöbb hónapra előre, egy összegben lakbér megfizetést vállal. A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki érvényes ajánlatot nyújtott be.
Amennyiben a pályázók közül több személy is azonos számú „legtöbb” hónapra vállalja a lakbér egyösszegű megfizetését, közülük a pályázók esetleges meghallgatását követően a döntéshozó Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság választja ki a nyertes pályázó személyét a pályázatok értékelését követően.

Bővebb információa Polgármesteri Hivatal 12-es szobájában, vagy telefonon a 77/481-144 szám 115-ös melléken Balog Ildikótól kérhető.

Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város