Álláspályázat közterület-felügyelő munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
közterület-felügyelő Munkakör/feladatkör
betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének vizsgálata. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

FEOR besorolás: 5256 Közterület-felügyelő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kiskunmajsa

Álláshirdető szervezet bemutatása: Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi. CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak alapján. Munkavégzés helye: Kiskunmajsa Fő utca 82, valamint Kiskunmajsa közigazgatási területe. Érdeklődni: Kiskunmajsa Város Jegyzőjénél a fenti címen és a 77/ 481-144 /120-as mellék / telefonszámon lehet

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat Kiskunmajsa Város Jegyzőjéhez kell eljuttatni. / Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Kiskunmajsa, 6120 Kiskunmajsa Fő. u. 82. / Kérjük a borítékon feltüntetni az intézményi iktatószámot: HR/101-1/2024, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
  Elvárt végzettség/képesítés:
 • Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, Közszolgálati középiskolai végzettség; középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy közterület-felügyelői vizsga

 Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A nyertes pályázó 6 hónap próbaidő kikötése mellett határozatlan időre kerül kinevezésre napi 8 órás foglalkoztatásban
 • amennyiben a pályázó rendelkezik előnyt jelentő képesítéssel, vizsgával, vagy gyakorlattal, ennek tényét igazoló okirat másolatát be kell nyújtani
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány. vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §- ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti
 • B kategóriás jogosítvány

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatási alap, vagy szakvizsga megléte
 • ellátandó feladatok területén szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.23. 16:00

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatot a jegyző bírálja el fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.29. 17:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kiskunmajsa.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.03.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.28.
Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város