Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a magántulajdonban lévő ingatlanok kamera rendszerrel történő felszerelésének támogatására

I. A rendelkezésre álló keret
A rendelkezésre álló keret mértékét a Képviselő-testület Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletében állapíja meg 5 millió Ft összegben.

II. A pályázat célja
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság növelése érdekében támogatást kíván nyújtani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ 17. pontjában - közreműködés a település közbiztonságának biztosításában – meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Kiskunmajsa Város közigazgatási területén magántulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosainak az ingatlanukon elhelyezésre kerülő kamerarendszer kiépítéséhez a város közbiztonságának erősítése érdekében.

III. A támogatás formája:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata a Kiskunmajsa város központi belterületén lévő ingatlan tulajdonosai részére az ingatlanon elhelyezésre kerülő kamerarendszer kiépítéséhez legfeljebb nettó 150.000 Ft. összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít, azzal, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy ez a támogatás adóköteles jövedelemnek minősül, melyet az adóbevallásban szerepeltetni kell.

A nyertes pályázókkal Kiskunmajsa Város Önkormányzata megállapodást köt, mely alapján a nyertes pályázó a kamera rendszer kiépítését követően helyszíni szemle után részesül a támogatás összegében, a benyújtott számlák alapján, legfeljebb nettó 150.000 Ft összegben.

Nyertes pályázó a fenntartási időszak alatt nem nyújthat be újabb pályázatot. Egy ingatlan vonatkozásában csak egy pályázat nyújtható be.

IV. Pályázat benyújtásának feltételei:
A támogatásra pályázatot az a Kiskunmajsa központi belterületén ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonos magánszemély nyújthat be az ingatlana tekintetében, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 • a) tulajdonos vállalja, hogy a tulajdonában lévő ingatlanán legkésőbb  2024. december 10-ig kiépít legalább egy 4 darabból álló kamera rendszert minimum az alábbi feltételekkel:
  • aa) 1 db 1 TB merevlemez,
  • ab) 1 db 4 portos Poe switch,
  • ac) 4 db 4 megapixeles, éjjellátó ip kamera,
 • b) tulajdonos vállalja, hogy a kiépített kamera rendszer keretében elhelyezett kamerák közül legalább 2 db az épület utcai homlokzatán kerül elhelyezésre
 • c) tulajdonos vállalja, hogy a rendvédelmi és egyéb hatóságok felkérésére a kamerák által rögzített képeket rendelkezésükre bocsájtja,
 • d) tulajdonos vállalja, hogy a kiépített kamera rendszert legalább a beüzemeléstől számított 5 évig rendeltetésszerű állapotban működteti.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az ingatlan pontos címét, megnevezését
 • a pályázati adatlapot,
 • ingatlanon, felszerelésre kerülő kamera rendszer paramétereinek leírását, alátámasztva a mellékletként csatolásra kerülő árajánlattal, melyből megállapíthatónak kell lennie  a kiépítésre kerülő rendszer műszaki paramétereinek,
 • az előírt mellékleteket (a támogatás folyósításához szükséges nyilatkozatok).

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a kamera rendszer megvalósítására vonatkozó árajánlatot
 • a támogatott nyilatkozatai az ingatlantulajdonosok részére nyújtott támogatások folyósításához elnevezésű dokumentum,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenségi, érintettségi nyilatkozatot,
 • tulajdonos nyilatkozatát, hogy vállalja, a tulajdonában lévő ingatlanon kiépíteni legalább egy 4 darabból álló kamera rendszert legalább az alábbi feltételekkel:
  aa) 1 db 1 TB merevlemez,
  ab) 1 db 4 portos Poe switch,
  ac) 4 db 4 megapixeles, éjjellátó ip kamera,
 • pályázó nyilatkozatát hogy a kiépített kamera rendszer keretében elhelyezett kamerák közül legalább 2 db az épület utcai homlokzatán kerül elhelyezésre,
 • pályázó nyilatkozatát, hogy a rendvédelmi és egyéb hatóságok felkérésére a kamerák által rögzített képeket rendelkezésükre bocsájtja,
 • pályázó nyilatkozatát, hogy a kiépített kamera rendszert legalább a beüzemeléstől számított 5 évig rendeltetésszerű állapotban működteti

Felvilágosítás kérés
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőjétől kérhető Telefon szám: 77/481-144/136 mellék.

V.  A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok benyújtásának helye: 
Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelet
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

A pályázatok benyújtásának módja:
A papír alapon benyújtott pályázatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni a fent megadott helyre, oly módon, hogy az ajánlatok mind postai úton történő feladás, mind személyes átadás esetén a beadási határidői kezdő időpontjától a benyújtási határidő végső időpontjáig megérkezzenek a megadott helyre.

A pályázatok beadási határideje:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2024. augusztus 1.
A pályázatok benyújtásának végső időpontja:  2024. augusztus 30. 12 óra

A pályázati adatlap és a pályázathoz csatolandó nyilatkozatok letölthetőek a www.kiskunmajsa.hu honlapról, vagy beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatalban.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

VII. A pályázat értékelése

Érvénytelen a pályázat és nem részesülhet támogatásban az a pályázó:

 • aki határidőn túl nyújtotta be pályázatát,
 • aki nem a kiíró által meghatározott adatlapon nyújtja be pályázatát,
 • aki hiányosan, ill. hibásan tölti ki az adatlapot,
 • aki nem csatolja az előírt mellékleteket.

A pályázatokat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el a rendőrség szakmai véleményének kikérésével, mely alapján a kiírásnak megfelelően benyújtott érvényes pályázatok tekintetében felállított szakmai sorrend alapján a pályázati keretösszeg mértékéig részesülhetnek támogatásban a pályázatok.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő soron következő ülés.


Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város