Rendkívüli települési támogatás

Az eljárás jogi alapja:

 

 

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személy, család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, rendkívüli települési támogatásban részesülhet továbbá jövedelemhatártól függetlenül a súlyos fogyatékkal élő, állandó gondozásra szoruló vagy önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került (váratlan betegség, az a személy akinek hitelkamat-emelkedésből adódóan jövedelmének legalább 50%-a levonásra kerül).

Rendkívüli méltányosságot figyelembe véve, önhibáján kívül személyi vagy vagyoni katasztrófa helyzetbe (vis maior) került személy esetén az Esélyegyenlőségi és  Szociális Bizottság véleményének súlyozott figyelembe vételével a Polgármester, kivételes méltányosságból az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének maximum tizenötszörös összegéig állapíthat meg egyszeri vissza nem térítendő támogatást, a kérelmező illetve családjának jövedelemvizsgálata nélkül. A támogatás megállapításához a szakbizottság beszerzi aPolgármesteri Hivatalvis maior helyzet szerint illetékes csoportjának szakmai véleményét, amennyiben szükséges a szakorvos igazolását.

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a haláleset időpontjában kiskunmajsai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező elhunyt hozzátartozó Kiskunmajsára történő szállítása céljából annak a személynek akinek hozzátartozója nem Kiskunmajsán hunyt el. A támogatás mértéke a szállítási díj 70%-a, de maximum 28.500,-Ft. A kérelem elbírálásához a szállítási díjról szóló számla eredeti példányát, vagy a szolgáltató árajánlatát mellékelni kell.

Temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési támogatásra jogosult a haláleset időpontjában kiskunmajsai állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozó vagy a temetésről gondoskodó más személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.

A temetési költségek finanszírozása érdekében benyújtott rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

  • a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemnyilatkozatot,
  • b) a temetési számlák eredeti példányát,
  • c) amennyiben a haláleset nem Kiskunmajsán történt, a halotti anyakönyvi kivonatot.
Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város