Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

Az eljárás jogi alapja:

 

Rendszeres települési támogatásként krónikus betegség fennállása esetén gyógyszertámogatásban részesíthető kérelemre az,

  • a) aki a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belül kelt jogerős határozattal igazoltan nem részesül alanyi, vagy normatív jogcímen a járási hivatal által megállapítható közgyógyellátásban, illetve települési önkormányzattól méltányossági közgyógyellátásban,
  • b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében annak 250%-át,
  • c) akinél a krónikus beteg állapot háziorvosi igazolás alapján a kérelme benyújtását követően várhatóan legalább egy évig fennáll,
  • d) akinek a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkeret összege meghaladja az 5.000.- Ft-ot.
  • e) jövedelemtől függetlenül, akinek igazolt havi gyógyszerköltsége meghaladja a családban az egy főre jutó havi jövedelem 30%-át. 

 

Minden jog fenntartva © 2011-2021 Kiskunmajsa Város