Hirdetmény

219/2014. számú önkormányzati határozat megalkotásáról


Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2014.

 

K i v o n a t


a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. augusztus 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

/Kihagyva a kihagyandókat!/

 

219/2014. (VIII.19.) határozat
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének II. számú módosításáról


H a t á r o z a t

 

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a KEOP-2014-5.5.0/K „Közvilágítása energiatakarékos átalakítása” című pályázat keretében indítandó közbeszerzési eljárás szükség szerinti megindításáról, továbbá a fenti közbeszerzés megindításának érdekében a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33 § (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező 2014. évi közbeszerzési terv II. számú módosítását elfogadja, és honlapján közzéteszi.

Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő:
2014. augusztus 25. közbeszerzési terv közzétételére

 

/Kihagyva a kihagyandókat!/


K.m.f.

 

Faludi Tamás s.k.                                                                dr. Tárai Éva s.k.

polgármester                                                                        jegyző

 

Hitelesítők:

Abonyi Henrik s.k. képviselő
Dósai Imre s.k. képviselő

 

A kivonat hiteléül:

 

Hegedűsné Pintér Katalin
előadó


Vissza