Szervezeti egységek

Igazgatási Osztály

Sallainé dr Katona Dóra osztályvezető

 

 

 Gáspár Henrietta

 

 

Rostás Sarolta

 

 

Nyergesné Rafaj Erika

 

 

Bakonyné Csontos Henrietta

 

 

Fehér László

 

 

Csontos Lénárd

 

 

Ábrahám Erika

 

 

Beráné Kovács Rózsa

 

 

 

Kertész-Farkas István

 

 

Szakács Ottó

Titkárság

Kovács Tímea
 
 
Balog Ildikó
 
 
 
 
Csontos Tiborné
 • takarítónő 
 
 
Börcsök Imréné


 
 
Fődi László
 • gépkocsivezető


 
 
Czagány Benjáminné
 • takarítónő
 
 
Tóth Lajos
 • karbantartó

  Tel: 0677/481-144/123
 
 
Udvardy Sándorné
 
 
 
 
Csáki-Dékány Edina
 
 
Töröcsik Tiborné 
 

Gazdálkodási osztály

Gulyás Jánosné
gazdálkodási osztályvezető

 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata gazdasági vezetője
 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletének összeállítása
 • A Képviselő-testület és szakbizottságai elé kerülő valamennyi előterjesztés tartalmának ellenőrzése, gazdálkodási, adóigazgatási tartalmú előterjesztések elkészítése
 • Helyiadók adóztatási folyamatának figyelemmel kísérése

Telefon: 06/77/481-144/129 mellék
Email: gulyasne@kiskunmajsa.hu


Abonyi Andrea
adóigazgatási ügyintéző

 • Helyi iparűzési adóval, eljárási illetékkel kapcsolatos feladatok
 • Részletfizetésekkel, helyi adók mérséklésével illetve elengedésével kapcsolatos feladatok
 • Bírságok megállapításával, mérséklésével kapcsolatos feladatok
 • Vendégéjszakák után járó idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyszíni ellenőrzések, vendégkönyvek ellenőrzése

Telefon: 06/77/481-144/130 mellék
Email: abonyia@kiskunmajsa.hu


Baloghné Vékony Margit

pénzügyi ügyintéző

 • Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok teljekörű ellátása

Telefon: 06/77/481-144/134 mellék
Email: margobalogh@kiskunmajsa.hu; etkezesovi@gmail.com


Benedek Nóra
könyvelő

 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal és Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vonatkozásában a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, az önkormányzati vagyonkataszter vezetése
 • Vagyonbiztosítási feladatok ellátása
 • Ingatlanvagyon-statisztikai jelentés elkészítése

Telefon: 06/77/481-144/134 mellék
Email: benedek.nora@kiskunmajsa.hu


Dávidné Hegedűs Mária
pénzügyi-számviteli ügyintéző

Kiskunmajsa Város Önkormányzata

 • költségvetési rendelete évközi módosításainak elkészítése
 • értékpapírok, részesedések nyilvántartása
 • energia felhasználások nyilvántartása felhasználó helyenként
 • közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére–adóigazgatásra vonatkozók kivételével -
 • átadott pénzeszközök elszámolásának elkészítése
 • számlázási feladatok
 • fizetési számlához kapcsolódó alszámlák –helyi adó kivételével - pénzforgalmának, helyesbítésének kontírozása, könyvelése, analitikus nyilvántartásainak vezetése

Telefon: 06/77/481-144/104 és 119 mellék
Email: davidnemarcsi@kiskunmajsa.hu


Hachbold Lilla
gazdasági ügyintéző

 • Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatai, közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére

Telefon: 06/77/481-144/105 mellék
Email: hachboldlilla@kiskunmajsa.hu


Halász Mónika
számviteli ügyintéző

 • Kiskunmajsai Napsugár Óvoda és Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatai, közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére
 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata gazdálkodási szabályzatainak készítése, aktualizálása
 • Központi költségvetésből járó normatív támogatások igénylése, évközi módosítása

Telefon: 06/77/481-144/105 mellék
Email: halasz.monika@kiskunmajsa.hu


Lehóczki István
gazdálkodási ügyintéző

 • Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatai, közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére
 • Banki átutalások az OTP Elektra rendszerén keresztül

Telefon: 06/77/481-144/112 mellék
Email: istvan.lehoczki@kiskunmajsa.hu


Lukács Kinga

számviteli ügyintéző

Kiskunmajsa Város Önkormányzata

 • közreműködés a költségvetési- és zárszámadási rendelet összeállításában
 • havi pénzforgalmi jelentések, negyedéves mérlegek készítése
 • fizetési számlához kapcsolódó helyi adó alszámlák pénzforgalmának, helyesbítésének kontírozása, könyvelése
 • költségvetés, beszámoló elkészítése a MÁK felé

Telefon: 06/77/481-144/104 és 119 mellék
Email: lukacs.kinga@kiskunmajsa.hu


Magyar Brigitta
pénzügyi ügyintéző

 • Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatai, közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére

Telefon: 06/77/481-144/112 mellék
Email: magyar.brigi@kiskunmajsa.hu


Rávai Adrienn
adóigazgatási ügyintéző

 • Építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó és talajterhelési díj ügyintézése
 • Adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, adótartozások végrehajtása, adóigazolások kiállítása, vagyoni igazolások kiadása
 • Vendégéjszakák után járó idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyszíni ellenőrzések, vendégkönyvek ellenőrzése

Telefon: 06/77/481-144/107 mellék
Email: ravai.adri@kiskunmajsa.hu


Takács Ibolya
pénzügyi ügyintéző

 • Városgazdálkodási Intézmény gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatai, közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére

Telefon: 06/77/481-144/112 mellék
Email: penzugy@kiskunmajsa.hu


Takács Mária
pénzügyi ügyintéző

 • Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár, Városgazdálkodási Intézmény, Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény, Kiskunmajsai Napsugár Óvoda vonatkozásában a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
 • Alapító okiratok és azok módosításának megküldése a MÁK felé, törzskönyvi nyilvántartásba vételek vezetése
 • Alapító okirat és SZMSZ módosításának előkészítése a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában

Telefon: 06/77/481-144/106 mellék
Email: takacsmaria@kiskunmajsa.hu


Tóth Erzsébet
könyvelő

 • Házipénztári feladatok ellátása
 • Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése, lejelentése – közcélú foglalkoztatottak nélkül -
 • Kiskunmajsa Város Önkormányzata tekintetében a pénzforgalom kontírozása, könyvelése

Telefon: 06/77/481-144/106 mellék; Pénztár 06/77/481-144/128 mellék
Email: tothzsoka@kiskunmajsa.hu


Úr Andrea

számviteli ügyintéző

Kiskunmajsa Város Önkormányzata vonatkozásában

 • szerződések, megállapodások nyilvántartása
 • havi áfa bevallás, negyedéves rehabilitációs hozzájárulás, cégautó fizetési előlegről bevallás
 • fizetési számla pénzforgalmának kontírozása, könyvelése
 • havi bérfeladások, bérterhelések kontírozása, könyvelése
 • számlavezető pénzintézettel kapcsolatos ügyintézés

Telefon: 06/77/481-144/104 és 119 mellék
Email: ur.andrea@kiskunmajsa.hu

Településfejlesztési Osztály

 

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna

 

 

 

Leány Györgyi

 

 

Béres László

 

 

Váraljai György

 

Komáromi-Tóth Bernadett
Unghiné Hódi Ildikó

 

 

Bozóki Szilvia


Farkas Márta