Hírek

Tájékoztatás a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetés lehetőségéről

Az adózók 2023. évben esedékes helyi iparűzési adót, adóelőleget már euróban és amerikai dollárban is megfizethetik Kiskunmajsa Város Önkormányzat számára.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózók 2023. január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022.(IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség- elsősorban az említett cégek számára- megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által az Önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitott. A jelzett elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január 1-jétől euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

HIPA deviza beszedési számla adatai:
Önkormányzat neve: Kiskunmajsa Város Önkormányzata
Számla száma:          10025004-00341912-02120018
Számla IBAN száma: HU57 1002 5004 0034 1912 0212 0018

Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a devizában történő utalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie

  • az Önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámát (IBAN),
  • a számlavezető Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint
  • a Kincstár levelező bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját: MANEHUHB.

SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az Önkormányzat - pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett- helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat- pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett- helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán (adózóknak online elérhető Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap keresztül), valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

2023. évi határidők helyi iparűzési adóalanyok részére

2023.03.15 I. félévi adóelőleg fizetési határidő
2023. I. félévi adóelőleg megfizetése a Kiskunmajsa Város Önkormányzat 11732143-15339010-03540000 számú Helyi iparűzési adó számlájára

2023.05.31 Bevallási és (pozitív adókülönbözet esetén) fizetési határidő a 2022. adóévről
2022. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás benyújtása. Ezen bevallást az állami adóhatósághoz elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (22HIPAK) kell megküldeni. Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adó bevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.

2023.09.15. II. félévi adóelőleg fizetési határidő
2023. II. félévi adóelőleg megfizetése a Kiskunmajsa Város Önkormányzat 11732143-15339010-03540000 számú Helyi iparűzési adó számlájára

 

2022. évtől megújul a helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány

A 22HIPAK jelű helyi iparűzési adóbevallás nyomtatványban az előző évi bevalláshoz képest több jelentős változás történt, mind a nyomtatvány struktúráját, mind pedig a működését is tekintve.

2022. adóévtől kezdődően a 22HIPAK nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett önkormányzat vonatkozásában egy kötegelt nyomtatványon vallják be az iparűzési adót, így adózónként és adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön M lap beadásával.

22 HIPAK_A- 2022. hipa bevallás vállalkozási szintű adatok
22HIPAK_M- 2022. hipa bevallás települési szintű adatok
22 HIPAK- 2022. évi helyi iparűzési adóbevallás kitöltési útmutató

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét- ideértve bármely korábbi évre vonatkozó bevallását is- az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti.

 

Tájékoztatás mikro-, kis és középvállalkozásoknak a 2022. évi helyi iparűzési adóról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 2022. január 1-jétől hatályba lépett módosítása értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak (továbbiakban: kkv vállalkozó) a 2022. évben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, amennyiben a 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint 1 százalék.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősítés feltételeit a Htv. és a Kis- és középvállalkozásokról szóló, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény határozza meg az alábbiak szerint:
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint.

Kiskunmajsa város esetében ez a megállapított adómérték Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete (Ör.) alapján 2%.

Azon kkv vállalkozó, amely 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz, lehetősége van, hogy a 2022. évi adóelőlegeire vonatkozóan 2022. február 25-ig megtegye azt.

E nyilatkozatban a vállalkozónak rögzítenie kell, hogy 2021. évben kkv-nek minősült vagy a 2022. évben várhatóan annak fog minősülni, továbbá vállalja, hogy a Htv. szerinti telephelyét bejelenti a NAV felé.

Fő szabály, hogy amely kkv vállalkozó 2021.évben a 21NYHIPA nyilatkozatot benyújtotta a NAV felé, annak idén nem kell ezt megtennie, automatikusan érvényes 2022. évre is.

A Htv. 51/L. § alapján a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (mikro-, kis és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék.

Ez a rendelkezés –ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak- alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.

A nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (22NYHIPA) nyújtható be. A NAV továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó NAV által ismert telephelye szerinti önkormányzat(ok) számára.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével adóhatóságunk a kkv vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettséget hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 22NYHIPA jelű nyilatkozat és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján érhető el (22NYHIPA - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) ).

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozók számára - akik ezt az adózási módot választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell nyilatkozatot tenni, nekik adóhatóságunk az 1 %-os mértékkel számolja a két esedékességi időpontban fizetendő adóösszeget, vagyis 12.500 Ft-12.500 Ft-ot kell fizetni 2022. március 15-ig és 2022. szeptember 15-ig.

A 22NYHIPA nyomtatvány benyújtása szükséges:
2022. évre a kkv-nek minősülő iparűzési adóalanyok számára biztosított, legfeljebb 1 százalékos csökkentett iparűzésiadó-mérték az uniós állami támogatási szabályok szerint állami támogatásnak minősül, ezért az adóelőny – a vállalkozó döntésétől függően – vagy csekély összegű támogatásként vagy átmeneti támogatásként vehető igénybe.

 

  • Amennyiben az adóalany vállalkozó erre jogosult (átmeneti támogatási keretét még nem merítette ki), és úgy dönt, hogy a csökkentett adómérték jelentette támogatást átmeneti és nem csekély összegű támogatásként kívánja igénybe venni, ezt csak akkor teheti meg, ha e körülményről 2022. február 25-éig nyilatkozatot tesz a NAV-on keresztül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára.
  • Ha a vállalkozó döntése szerint csekély összegű támogatásként szeretné tekinteni az adóelőnyt, akkor a támogatást illetően külön nyilatkozattétel nem szükséges, azaz annak igénybevételére a kkv-adóalany anélkül is jogosult.

 

TÁJÉKOZTATÓ
a 2021. évi helyi iparűzési adó bevallás kitöltéséhez 

 

Amennyiben a vállalkozó mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, abban az esetben a bevallás Főlapján, a I. Bevallás jellege rész 10. pontját (A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás) mindenképpen jelölnie kell!

Amennyiben itt X-et jelöl a négyzetben, csak akkor lehet alkalmazni a szabályt, miszerint a 2021. évben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén az adó mértéke 1%.

2022. évi határidők helyi iparűzési adóalanyok részére

2022.02.15. KATA alanyok részére
Bejelentkezési határidő az önkormányzati adóhatóságnál a kisadózó vállalkozás (KATA) tételes adózás alá, azoknak akik az adóévben ezt az adózási formát választják a helyi iparűzési adó tekintetében, illetve ezen időpontig (02.15-ig) jelenthetik be a vállalkozók, hogy az adott évben az adó alapját már nem a KATA szerint kívánják megállapítani.

2022.02.25. Nyilatkozattételi kötelezettség 
22NYHIPA nyilatkozatot azon vállalkozásnak kell benyújtaniuk, melyek 2021. december 31-ig nem adtak 21NYHIPA nyilatkozatot a csökkentett összegű iparűzési adóelőlegről, vagy 2021. december 31-ig adtak ugyan 21NYHIPA nyilatkozatot, de a nyilatkozat-tétel óta új telephelyet létesítettek vagy székhelyüket megváltoztatták és a 2021. évben végződő évben a Htv. 51/L. § (1) bekezdés szerinti mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősültek vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis- és középvállalkozásnak fognak minősülni, valamint a 2022. évben az egyébként járó (az Ör. szerinti adómértékkel számított) adóelőleg helyett annak felét kívánják megfizetni. Kata alanyoknak nincs nyilatkozattételi kötelezettségük, nekik automatikusan 1%-os adómértékkel számolódik a fizetendő adóösszeg.

2022.03.15 I. félévi adóelőleg fizetési határidő
2022. I. félévi adóelőleg megfizetése a Kiskunmajsa Város Önkormányzat 11732143-15339010-03540000 számú Helyi iparűzési adó számlájára

2022.05.31. Bevallási és (pozitív adókülönbözet esetén) fizetési határidő a 2021. adóévről
2021. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás benyújtása. Ezen bevallást az állami adóhatósághoz elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (21HIPA) kell megküldeni. Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozók a helyi iparűzési adó bevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesíthetik.

2022.09.15. II. félévi adóelőleg fizetési határidő
2022. II. félévi adóelőleg megfizetése a Kiskunmajsa Város Önkormányzat 11732143-15339010-03540000 számú Helyi iparűzési adó számlájára

Tájékoztató az idegenforgalmi adóról

Tisztelt szálláshely üzemeltetők!

Kiskunmajsa Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket, hogy a Kormány döntése értelmében 2021. július 1. napjától visszaáll az adóalanyok adófizetési kötelezettsége, valamint a szálláshely üzemeltetők beszedési- és befizetési kötelezettsége az idegenforgalmi adóra vonatkozóan az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI.9.) Korm. rendelet alapján. 

Az eddigiekben az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 2/A. § b) pontja alapján 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig tartó időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kellett beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kellett vallania az önkormányzati adóhatósághoz.

2021. június 10. napjától a fenti rendelkezés hatályon kívül helyezésre került, és az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet a következő 2/B. §-sal egészült ki:

„2/B. § A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

Fentiekből következik, hogy 2021. július 1-jétől visszaáll a korábbi szabályozás, azaz idegenforgalmi adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Kiskunmajsán legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Ennek megfelelően a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. § - 34. §-sai és Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete 10-12. §-sai alapján a szálláshelyen tartózkodó vendégek után a szálláshely üzemeltetőknek személyenként és megkezdett vendégéjszakánként a 350 forint idegenforgalmi adót be kell szedni és be kell fizetni az önkormányzati adóhatósághoz.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania az önkormányzati adóhatóság részére.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig Kiskunmajsa Város Önkormányzat 11732143-15339010-03090000 számú tartózkodás utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára kell megfizetnie.

Idegenforgalmi adóval kapcsolatban további részletekről a honlapunkon https://www.kiskunmajsa.hu/hirek/ado_ugyleirasok találhatnak információkat!

Kérem a Tisztelt szálláshely üzemeltetőket, hogy 2021. július 1. napjától fokozott figyelmet fordítsanak az idegenforgalmi adó beszedési-, bevallási- és befizetési kötelezettség betartására a veszélyhelyzet előtti szabályozásra való visszaállás miatt.

2021. évi határidők helyi iparűzési adóalanyok részére

2021.02.25. Nyilatkozattételi kötelezettség
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Kr. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállakozásnak minősülőknek nyilatkozatot kell tenni, ha élni kíván 2021. évre vonatkozóan az adóelőleg felezés lehetőségével. Ezen nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó-és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (21NYHIPA) nyújtható be. Azon Kata adóalanyoknak, akik az iparűzési adóban a tételes adót választották, nincs szükség nyilatkozattételre, nekik automatikusan érvényesül a csökkentés.


2021.03.15 I. félévi adóelőleg fizetési határidő
2021. I. félévi adóelőleg megfizetése a Kiskunmajsa Város Önkormányzat 11732143-15339010-03540000 számú Helyi iparűzési adó számlájára

2021.05.31. Bevallási határidő a 2020. adóévről
2020. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás benyújtása. Ezen bevallást az állami adóhatósághoz elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (20HIPA) kell megküldeni. Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adó bevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.

2021.09.15. II. félévi adóelőleg fizetési határidő
2021. II. félévi adóelőleg megfizetése a Kiskunmajsa Város Önkormányzat 11732143-15339010-03540000 számú Helyi iparűzési adó számlájára

Tájékoztatás 2021. évre vonatkozóan az idegenforgalmi adót érintő rendelkezésről a veszélyhelyzet megszűnéséig

A 2021. adóévre vonatkozóan az idegenforgalmi adót érintően az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának továbbra sem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetni.
A megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla - be kell vallania az adóhatósághoz. 
Ez a rendelkezés gyakorlatilag a 2020. május-december havi bevallásoknál már alkalmazott feldolgozási és számítási módszert hosszabbítja meg a 2021. év vonatkozásában a veszélyhelyzet végéig.

Kérjük, ezen rendelkezés változását figyelemmel kísérni szíveskedjenek, illetve ezzel kapcsolatosan informálódhatnak a honlapunkon feltüntetett, az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyekben megnevezett ügyintézőnél.
Jelen esetben 2021.02.07-ig hatályos ezen rendelkezés, mely a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló rendelkezés módosulása esetén változhat/hosszabbodhat.

Tájékoztató helyi iparűzési adóval kapcsolatban A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kr. rendelet) értelmében:

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A mikro-, kis és közép vállalkozásoknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés előtt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.
Az erre vonatkozó 21NYHIPA nyilatkozat elérhető: NAV - 21NYHIPA (gov.hu) oldalon.

Ezen nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (mikro-, kis és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok, a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.

A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, a kr. rendelet 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá - ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét.

Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a kr. rendelet 2. §  (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

További részletekről a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ is tájékozódhatnak a vállalkozók.

Tájékoztató helyi iparűzési adóval kapcsolatban a 2021. január 1-jétől történő bevallási kötelezettség teljesítési helyéről

Tisztelt Adózóink!

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021. január 1-jétől) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget – ideértve az adóbevallás kijavítását, illetve az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (20HIPA, 21HIPA) teljesítheti.

Az E-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai visszavonásra kerültek.

Tájékoztatás gépjárműadó adókötelezettségről 2021. évtől kezdődő időszakra vonatkozóan

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján (a továbbiakban: Tv.)  2021. január 1- jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.  
A 2021. évtől kezdődően az adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóág jár el, ezen időszaktól fizetendő adót az állami adó –és vámhatóság számlájára kell megfizetni az általuk kiadandó határozat szerint.
A Tv.104. §-a alapján a 2021. év előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság jár el.