„Kiskunmajsai járás területi együttműködésének fejlesztése” ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0021

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0021 azonosító számú, „Kiskunmajsai járás területi együttműködésének fejlesztése”  címmel Önkormányzatunk  vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást  nyert. Ebben a rövid tájékoztatóban ismertetjük a projekt legfontosabb elemeit.

 

A helyi szinten kidolgozandó és megvalósítandó stratégiai programok egyike a helyi esélyegyenlőségi program (továbbiakban: HEP), melyet az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében minden települési önkormányzat öt évre szólóan fogad el, s melyet kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

1. Segítségnyújtás a Járási szintű együttműködések erősítése érdekében

A járáson belüli önkormányzatok, civilek, egyházak, gazdasági szereplők összefogását Kiskunmajsa Város Önkormányzata együttműködési megállapodások megkötésével szeretné megerősíteni.
A helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítását, együttműködési megállapodások megkötését célozzuk a helyi esélyegyenlőségi programok sikeres végrehajtásának támogatására.

A járásszékhelyhez tartozó települések és a többi partner bevonása érdekében a következő lépéseket tervezzük megtenni:

 

 • a) A projektbe való bevonás előkészítése: a projekttel kapcsolatos tevékenységek, feladatok összefoglalása – járási önkormányzatok HEP-einek összegyűjtése, helyzetfelmérés készítése;
 • b) A partnerek felkutatása, felkeresése, a feladatok ismertetése – felkérő levél, együttműködési megállapodás minta kidolgozása;
 • c) Együttműködési megállapodások megkötése, a partnerek projektbe bevonása.
   

2. Segítségnyújtás felzárkózási kerekasztal létrehozásában és működtetésében

A járási szintű felzárkózási kerekasztal feladatai:

 • áttekinti a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programjait és azok megvalósulását, kiindulópontként az 1. tevékenység keretében kidolgozott helyzetfelmérésre támaszkodva.
 • összehangolja a járásban tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket

 

A járási szintű felzárkózási kerekasztal tagjainak köre:
a) Kötelező tagok
- a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programért felelős tisztviselői – a részvételükért és szakmai munkájukért illetményt, költséget a projekt keretében nem számolnak el.

 • az esélyegyenlőségi célcsoportokkal dolgozó főbb civil szervezetek képviselői,
 • a helyi nemzetiségi önkormányzatok delegáltjai,
 • az érintett társadalmi csoportok képviselői.
 • állandó meghívottként a TKKI területi igazgatóságainak esélyegyenlőséggel foglalkozó szakértői,
 • a területileg illetékes kormányhivatal delegáltja.
 • Kiskunmajsa Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi projektjében tevékenykedő munkatársai

 

b) Tagja lehet a kerekasztalnak: bármely a helyi, térségi sajátosságok szerint a feladatban érintett más szervezet/szereplő is. Továbbá a projekt keretében bevonásra kerülő esélyegyenlőségi szakértő.

0. Kerekasztal ülést előkészítő egyeztetés a járástelepülések delegáltjainak részvételével

1-4. (időközi) kerekasztal ülés:
Az üléseken az alábbi csoportok jelenlegi helyzetének és problémáinak átbeszélésére kerülhet sor.

 • Fogyatékkal élők esélyegyenlőségével foglalkozók helyzete
 • Nők esélyegyenlőségével foglalkozók helyzete
 • Gyerekek esélyegyenlőségével foglalkozók helyzete
 • Idősek esélyegyenlőségével foglalkozók helyzete
 • Romák/ mélyszegénységben élők esélyegyenlőségével foglalkozók helyzete

 

Járási szinten már az együttműködési megállapodások keretében bevont partnerek részvételével kerülnek a lehetséges megoldási javaslatok, intézkedések megvitatásra. A tagok lefektetik a lehetséges beavatkozási pontokat. Összehangolják a járásban tervezett intézkedéseket és fejlesztéseket.

5. (záró) kerekasztal ülés:
Az utolsó kerekasztal ülésen a 4. tevékenység keretében kidolgozásra kerülő járási szintű problématérkép, valamint az ülések jegyzőkönyvein alapuló Esélyteremtő-programterv megvitatására és elfogadására kerül sor.

3. Segítségnyújtás Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítésében

A tevékenység keretében Kiskunmajsa Város Önkormányzata a járás településeinek együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására „Esélyteremtő-programterv”-et kíván létrehozni, amely a Helyi Esélyegyenlőségi Programokon alapul, a helyi együttműködésekre épül, és több önkormányzat együttműködését igényli.

A járási önkormányzatok HEP-einek feldolgozásával, valamint kerekasztal üléseinek tapasztalatai alapján célcsoportonként járási szintű problématérkép kidolgozását tervezzük.
A problématérképben rögzített gócpontok kezelésére, összegezzük az üléseken elhangzottakat, és az ott felvetődött megoldási javaslatokat belefoglaljuk egy egységes intézkedési tervbe, az Esélyteremtő-programtervbe.
A megvalósítási időszak során ennek megfelelően kidolgozásra kerülő dokumentum a járáson belül felmerült problémák komplex kezelésére vonatkozóan fog összefoglaló javaslatokat tartalmazni. A programtervet minimum 1 ív (1 ív: 16 oldal, 40 ezer leütés) terjedelemben tervezzük kidolgozni.

A pályázó járásszékhely településen működtetett kerekasztal tagjai által kerül a kész dokumentum elfogadásra, amelyet ezt követően a kerekasztal munkájában is résztvevő Türr István Képző és Kutató Intézetnek fogunk megküldeni, hogy honlapjukon megjelentessék.

4. Segítségnyújtás Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák megszervezésében

Minden időközi kerekasztal ülés után rendezvényt kívánunk tartani a közvetett célcsoport számára, lekövetve a kerekasztal ülésein elhangzottakat, amelyek egy rövid előadás keretében összefoglalnak. A rendezvényeket az esélyegyenlőségi szakértő fogja moderálni (kapcsolódás a 8. tevékenységhez).
A rendezvény keretében beérkező javaslatok, vélemények lehetőség szerint a soron következő ülésen napirendre kerülnek, a tagok mérlegelhetik azokat, amennyiben  kivitelezhetőek és a járástelepülések fejlődését segítik elő az esélyteremtő-programterve beemelésre kerülhetnek.
Rendezvényeken részt vehetnek az adott járástelepülés önkormányzatának munkavállalói, a járástelepülések lakossága, gazdasági, társadalmi és civil szervezetek is, akikkel az Önkormányzat együttműködési megállapodást nem kötött.

A rendezvényekhez kapcsolódó támogató tevékenységek:

a. Rendezvényekhez kapcsolódó meghívó, diasor, jelenléti ív összeállítása
b. Rendezvények moderálása

Bővebb információért keresse fel Önkormányzatunkat vagy látogasson el a www.kiskunmajsa.hu oldalra. 

KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉSEK NAPIRENDJEI

 

 1. 2015.08.11. Járási HEP-ek összegző elemzése
 2. 2015.08.28. Mélyszegénységben élők és romák helyzete és esélyegyenlősége
 3. 2015.09.22. Mélyszegénységben élők és romák helyzete és esélyegyenlősége
 4. 2015.09.30. Gyermekek és nők helyzete és esélyegyenlősége
 5. 2015.10.19. Idősek és fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége
 6. 2015.10.22. Kerekasztalok összegzése

   

Kapcsolódó anyagok
Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programterve
Esélyteremtő Programterv készítésnél figyelembe vett jogszabályok

 

Fórum