Esélyegyenlőségi, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2014.12.15. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2014. december 15-én /hétfő/ 14.00 órakor tartja rendes ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
   
 2. Közétkeztetés díjának meghatározása
  Előadó: Gulyás Jánosné, pénzügyi osztályvezető
   
 3. …/2014. (…) rendelettervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól  szóló 33/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Gulyás Jánosné, pénzügyi osztályvezető

 4. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervére
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, aljegyző

 5. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 62.§ (3.) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2014. december 12.

 

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2014.11.24. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2014. november 24-én /hétfő/ 17.00 órakor tartja rendes ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
   
 2. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
   
 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens

   
 4. Egyebek
   

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 62.§ (3.) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2014. november 20.

 

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens