Esélyegyenlőségi, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.12.14. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015. december 14. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Fellebbezési kérelem (zárt ülés)
 2. Fellebbezési kérelem (zárt ülés)
 3. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
 4. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
 5. …/2015. (…) rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 6. Közétkeztetés díjának meghatározása
 7. A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
 8. Rendkívüli természetbeni támogatások nyújtásához szükséges szerződések kötése
 9. A család- és gyermekjóléti központok kialakítása érdekében kapott támogatás felhasználása
 10. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. I félévi munkatervére
 11. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény SZMSZ-ének, Szakmai Programjának jóváhagyása
 12. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2015. december 11.


Deményi Ernő
Bizottsági elnök


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.12. 10. 13:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015. december 10. napján 13:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2015. december 9.


Deményi Ernő
Bizottsági elnöke 


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.11.23. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.  november 23. napján  14:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény vezetőjének megbízása
 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
 4. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
 5. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
 6. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2015. november 20.

Deményi Ernő


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.11.17. 15:15

Tisztelettel meghívjuk Önt az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015. november 17. napján 15:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
 2. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 3. Városgazdálkodási Intézmény SZMSZ  módosításának jóváhagyása
 4. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Alapító Okirata
 5. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézménybe integrálódó Ciróka Bölcsőde működési engedély módosítása iránti kérelem
 6. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Védőnői Szolgálatának működési engedély iránti kérelme
 7. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény működési engedély módosítása iránti kérelem
 8. A Védőnői Szolgálattal kapcsolatos szerződések, megállapodások megkötése
 9. Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra – határozat módosítás

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2015. november 16.

 

Deményi Ernő


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.11.16. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015. november 16. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen, Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
 2. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Deményi Ernő

Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.10.26. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.  október 26. napján  14:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
 2. Bizottsági tagok  megválasztása, új kültag  eskütétele
 3. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Rendkívüli természetbeni támogatások nyújtásához szükséges szerződések kötése
 5. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
 6. A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módja, szervezeti kereteinek felülvizsgálata
 7. Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
 8. Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde SZMSZ,  és Szakmai Program módosításának jóváhagyása
 9. A Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde Ciróka  Bölcsődéjének működési engedély módosításának kezdeményezése
 10. Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra
 11. Szociális szövetkezeti tagsági viszony létesítése egyúttal, szociális szövetkezet alapítása
 12. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
 13. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
 14. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. 

  

Deményi Ernő


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.09.21. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. szeptember 21-én /hétfő/ 14.00 órakor tartja rendes ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens
   
 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához  történő csatlakozás
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens
   
 3. Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens

 4. Személyi ösztönzés biztosítása (zárt ülés)
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 5. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens

 6. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens

 7. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 44.§ (4.) bekezdés a.) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. szeptember 18.

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.09.14. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. szeptember 14-én /hétfő/ 14.00 órakor tartja rendes ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens
   
 2. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens
   
 3. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 44.§ (4.) bekezdés a.) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. szeptember 11.

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.08.24. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. augusztus 24-én /hétfő/ 14.00 órakor tartja rendes ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens
   
 2. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens
   
 3. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 44.§ (4.) bekezdés a.) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. augusztus 19.

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.08.05. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. augusztus 5-én /szerda/ 15.00 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 44.§ (4.) bekezdés a.) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. augusztus 4.

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:


Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.08.03. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. augusztus 3-án /hétfő/ 14.00 órakor tartja rendes ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens
   
 2. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens
   
 3. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 44.§ (4.) bekezdés a.) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. július 31.

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

 A kiadmány hiteléül:


Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.07.23. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. július 23-án /csütörtök/ 15.00 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának kötelező feladatai közül nappali ellátások biztosítása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 44.§ (4.) bekezdés a.) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. július 22.

 

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.07.13. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. július 13-án /hétfő/ 14.00 órakor tartja rendes ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (Zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens
   
 2. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 44.§ (4.) bekezdés a.) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. július 10.

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:


Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.06.22. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. június 22-én /hétfő/ 14.00 órakor tartja rendes ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 2. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II félévi munkatervére
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 3. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (Zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 44.§ (4.) bekezdés a.) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. június 18.


Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.06.15. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. június 15-én /hétfő/ 14.00 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (Zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 44.§ (4.) bekezdés a.) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. június 12.

 

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.06.08. 13:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. június 8-án /hétfő/ 13.00 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Dr. Bánóczki-Garas Mónika háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés módosítása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 2. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde átszervezése
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 3. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 62.§ (3.) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. június 5.

 

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

A kiadmány hiteléül:

 

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

 


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.05.26. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. május 26-án /kedd/ 14.00 órakor tartja ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Rádóczi Antalné Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. lakás bérlete
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 2. A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 3. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 4. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (Zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens

 5. EgyebekKérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 62.§ (3.) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. május 22.


Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.05.18. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. május 18-án /hétfő/ 14.00 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (Zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens

 


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 62.§ (3.) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. május 15.


Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.05.07. 8:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. május 7-én /csütörtök/ 8.00 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 1. 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetés

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 62.§ (3.) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. május 6.


Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

 


Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság 2015.04.27. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottsága 2015. április 27-én /hétfő/ 14.00 órakor tartja rendes ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 1. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosításának jóváhagyása
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens

 2. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének átszervezésével kapcsolatos döntés
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 3. Babaköszöntő csomaggal kapcsolatos döntés
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 4. Gépjármű beszerzéshez szükséges szakmai program elfogadása az EMVA pályázathoz kapcsolódóan
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 6. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakítása   (Zárt ülés)
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 7. Rendkívüli települési támogatás ügyében érkezett kérelmek elbírálásához tett javaslatok (Zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, bizottsági referens

 8. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 62.§ (3.) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. április 24.

 

Deményi Ernő s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens