Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.12.12. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. december 12-én (hétfő) 16,30 órakor tartja rendes ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pont:


 1. Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft által számlázható díjának meghatározása
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 2. …./2011. (..) rendelet tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól
  Előadó:  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. Vállalkozónak járó szolgáltatási díj a Városi Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért 2012. évre
  Előadó. Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 4. dr. Barabás Gábor háziorvos támogatása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 5. Temetési segély keretösszegének módosítása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 6. A Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 7. Bölcsődei szakmai programjának jóváhagyása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit

 8. Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság feltételinek felülvizsgálata
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 9. 2012. évi költségvetési koncepció tárgyalása (anyag korábban már kiküldésre került
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 10. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2011. december 9.

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.11.24. 18:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2011. november 24-én  (csütörtök) 18 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pont:

 

 1. Szociális bérlakás iránti kérelmek
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkatervének tárgyalása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. Egyebek


  Zárt ülés

 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

    

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2011.  november  22.

 

Lendér Julianna sk.
bizottság  alelnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens

 


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.11.21. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. november 21-én (hétfő) 16,30 órakor tartja rendes ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:

 

 1. Szociális bérlakás iránti kérelmek
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi munkaterve
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. Egyebek

  Zárt ülés
 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.


Kiskunmajsa, 2011.  november  18.


Szikora Lajosné sk.
bizottság elnökeA kiadmány hiteléül:

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.10.14. 13:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. október 14-én / péntek / 13.45 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pont:

 1.  ...../2011. (......) önkormányzati rendelettervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. október  12.

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

 A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.09.19. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. szeptember 19-én / hétfő / 16.30 órakor tartja rendes ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. szeptember 19-én / hétfő / 16.30 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pont:

 

 1. Kiskunmajsa város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 2. . ..../2011. (..) önkormányzati  rendelettervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozás
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 4. Kiskunmajsa, Szabadkai u. 51/A sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens
 5. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. szeptember  15.

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.08.29. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. augusztus 29-én / hétfő / 16.45 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal 25. számú irodájában, melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. augusztus 29-én / hétfő / 16.45 órakor tartja rendkívüli  ülését a Polgármesteri Hivatal 25. számú irodájában, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pont

 

 1. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Ciróka Bölcsődei tagintézményének szakmai programja
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. augusztus   26.

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit sk.
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.07.25. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. július 25-én / hétfő / 16.30 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. július 25-én / hétfő / 16.30 órakor tartja rendkívüli  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pont:

 1. Beszámoló a szociális földprogrammal kapcsolatosan
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.  röntgen asszisztensi képzés támogatási igénye
  Előadó: Fogl András alpolgármester

 3. Kiskunmajsa város helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítéséhez szakértő igénybevétel
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 4. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. július  22.

 

Szikora Lajosné sk
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.06.29. 14:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. június 29-én / szerda / 14.45 órakor tartja rendkívüli ülését a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pont:

 

 1. ...../2011. (..) önkormányzati  rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
  Előadó: Várdiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

  

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. június  24.

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.06.20. 16:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. június 20-án / hétfő / 16.45 órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.


Napirendi pont:

 

 1. Szociális bérlakás iránti kérelmek
  Előadó: Törökné Gáspár Edit

 2. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei tagintézmény kérelme
  Előadó: Törökné Gáspár Edit

 3. Tájékoztató a Vízipók úszóiskola tevékenységéről
  Előadó: Törökné Gáspár Edit

 4. Egyebek

  Zárt ülés

 5. Szociális alapszolgáltatások  személyi térítési díjának méltányosságból történő mérséklése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább  3 órával jelezni.

 

 

 

Kiskunmajsa, 2011. június 15.

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.04.18. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. április 18-án / hétfő / 16.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Szociális intézmény átadása a Református Egyháznak
  • Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés és kiegészítés
  • Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítására
  • Védőnők szervezeti elhelyezése
  • SULI-HOST Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 3. Vöröskereszt támogatási kérelme
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 4. Tanyavillamosításhoz támogatási kérelem
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 5. Szociális lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 6. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. április  15.

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.04.06. 8:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. április 6-án / szerda / 8.00 órakor tartja rendkívüli  ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, és civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása.
  Előadó: Szikora Lajosné bizottság elnöke
  (az előterjesztés a 2011. április 4-i ülés meghívójával megküldésre került)

    

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. április  4.

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.04.04. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. április 4-én / hétfő / 16.30 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága

 

 

 

M E G H Í V Ó
 
 
 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. április 4-én / hétfő / 16.30 órakor tartja rendkívüli  ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok:

 1. Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, és civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása.
  Előadó: Szikora Lajosné bizottság elnöke

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. március  30.

 

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.03.21. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. március 21-én / hétfő / 16.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága


 

 

M E G H Í V Ó


 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. március 21-én / hétfő / 16.30 órakor tartja soron következő  ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:

 

 1. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának gazdasági programja
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 4. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Intézménye kérelmeiről (Szóbeli!)
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. Közbeszerzési  Szabályzat módosítása
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 6. Foglalkozás egészségügyi vizsgálatra kötött Szolgáltatási szerződés módosítása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 7. ..../2011. (..) számú rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 8. Kolompár Mária Ibolya lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 9. Pap Anikó lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 10. Vöröskereszt támogatási kérelme
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 11. Deák Tímea támogatási kérelme
  Előadó Béres László referens

 12. Egyebek


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 24 órával jelezni.Kiskunmajsa, 2011. március 18.


Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.03.09. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. március 9-én / szerda / 16.30 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

 

 

 

M E G H Í V Ó
 
 
 
 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. március 9-én / szerda / 16.30 órakor tartja rendkívüli  ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:

 

 1. Tradicionális sportegyesületek 2011. évi  támogatása
  Előadó: Lendér Julianna alelnök

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 24 órával jelezni.
 

 

Kiskunmajsa, 2011. március 7.


 

Lendér Julianna sk.
bizottság alelnöke

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.02.28. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. február 28-án / hétfő / 16.30 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

 

 

 

M E G H Í V Ó
 
 
 
 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. február 28-án / hétfő / 16.30 órakor tartja rendkívüli  ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:

 

 1. Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, és civil szervezetek támogatására.
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 2.  Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 24 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. február 25.

 

 

Szikora Lajosné sk
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2011.02.14. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. február 14-én / hétfő / 16.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

 

 

 

M E G H Í V Ó
 
 

 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2011. február 14-én / hétfő / 16.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Előterjesztés a belvíz okozta károkról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. Beszámoló a Szakorvosi rendelőintézet működéséről
  Előadó: Fogl András alpolgármester

 4. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit  referens

 5. Egyebek

  Zárt ülés

 6. Normatív lakásfenntartási támogatás II. fokon történő tárgyalása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 7. Helyi lakásfenntartási támogatás II. fokon történő tárgyalása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 8. Szemétszállítási díjkedvezmény II. fokon történő tárgyalása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 

Kérem tisztelt bizottsági tagokat, hogy amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 24 órával jelezni.

 

 

 

Kiskunmajsa, 2011. február 11.

         

Szikora Lajosné s.k.
bizottság elnöke

 


 

A kiadmány hiteléül:

 

 

Törökné Gáspár Edit
Bizottsági referens