Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.12.10. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. december  10-én  1630 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:


 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat (helyi önkormányzat) és Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (helyi nemzetiségi önkormányzat) közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előadó:  Faludi Tamás polgármester

 2. Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható  díjának meghatározása
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 3. …/2012. (…) rendelettervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól  szóló 33/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 4. Vállalkozónak járó szolgáltatási díj a Városi Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért 2012. évre.
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

  Zárt ülés anyaga

 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2012. december 7.

 

 

 

Szikora Lajosné sk.

bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit

 bizottsági referens

 

 


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.11.19. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. november  19-én  1630 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pont:

 1. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi Költségvetési Koncepciójáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Előterjesztés Kiskunmajsa város Önkormányzata 2013. évi Munkatervéről
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 3. Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására szerződés tervezet
  Előadó:  Faludi Tamás polgármester

 4. Bölcsőde zárva tartása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 5. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2012. november 16.

 

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit

 bizottsági referens

 


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.10.24. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. október  24-én  1630 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pont:

 1. Előterjesztés az  V. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának elidegenítéséről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde kérelme a bölcsődei intézményegység vezetőjének és  helyettesítési feladatokat ellátó dolgozójának díjazására.
  Gulyás Jánosné osztályvezető
   
 3. Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek
  Előadó:  Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 4. Bölcsőde zárva tartása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

  Zárt ülés
   
 5. Ápolási díj ügyekben érkezett fellebbezési kérelmek
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2012. október 19.

 

 

 

Szikora Lajosné sk.

bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit

 bizottsági referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.09.12. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. szeptember  12-én 1630 órakor tartja ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:

 

 1. A Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítására és a tanyagondnoki szolgálatra kötendő külön megállapodás jóváhagyása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
   
 2. Tájékoztató a MaMMa szűrésről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
   
 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozás
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 4. Kolompár Zoltánné önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelme
  Előadó:  Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 5. Tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi tv. módosításáról a természetbeni támogatásként nyújtható ellátások vonatkozásában
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 6. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2012. szeptember 11.

 


 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
bizottsági referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.08.22. 16:50

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. augusztus  22-én  1650 órakor tartja rendkívüli  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:

 1.  Karlovszki Pál önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelme
   Előadó:  Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

   

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2012. augusztus 17.

 

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
bizottsági referens

 

 


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.06.27. 18:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. június 27-én  (szerda) 18 órakor tartja rendkívüli  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:

 1. Férfi és Női Kézilabda szakosztály 2012. II. félévi támogatása
  Előadó:  Faludi Tamás polgármester

    

    

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2012. június 27.

 

 

Szikora Lajosné s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit s.k.
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.06.18. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. június  18-án  (hétfő) 16.30 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:

 

 1. A Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Tradicionális Sportegyesületek támogatása
   Előadó: Szikora Lajosné bizottság elnöke
   
 3. Bartalos Tamás Kiskunmajsa, Szigetköz 6. szám alatti lakos támogatása
  Előadó: Szikora Lajosné bizottság elnöke

 4. Egyebek 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2012. június  15.

 

 

 

Szikora Lajosné sk.

bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

 

Törökné Gáspár Edit

 referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.06.04. 15:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. június 4-én  (hétfő) 15,45 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pont:

 1. A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás
  Előadó:  Faludi Tamás polgármester

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 


Kiskunmajsa, 2012. május 31.

 

 

 

Szikora Lajosné sk.

bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit

 referens

 


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.05.23. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. május 23-án / szerda / 16.30 órakor tartja rendkívüli  ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, és civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása.
  Előadó: Szikora Lajosné bizottság elnöke


 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2012. május 21.

 

 

Szikora Lajosné s.k.

bizottság elnöke

 

 

Törökné Gáspár Edit

bizottsági referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.04.23. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. április  23-án / hétfő / 16.30 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:


 1. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
   
 2. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és az OEP közötti finanszírozási szerződés módosítás fenntartói jóváhagyása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
   
 3. Kiskunmajsa Rendőrőrs támogatási kérelme
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
   
 4. Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok bemutatása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 5. HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő  Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály és a Kiskunmajsa AC Asztalitenisz Szakosztály támogatási kérelme
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 6. Kiskunmajsa Lovas Klub támogatási kérelme
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 7. Egyebek

  Zárt ülés anyaga:
   
 8. Ápolási díj ügyben érkezett fellebbezési kérelem
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2012. április 20.

 

 

Szikora Lajosné sk.

bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit

 referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.03.26. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. március  26-án / hétfő / 16.30 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:

 

 

 1. Önként vállalt feladatok bemutatása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 2. …./2012. (….) önkormányzati rendelete-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2011. (IX.29.)   önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti  alapellátások igénybevételének szabályairól  szóló  33/2011. (XII.20.) rendelet módosításáról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 4. Tradicionális Sportegyesületek támogatása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 5. Egyebek

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.


 

 

Kiskunmajsa, 2012. március 23. 

Szikora Lajosné sk.

bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

 

Törökné Gáspár Edit
referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2012.02.20. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2012. február 20-án / hétfő / 16:30 órakor tartja rendes ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2012. (....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés  módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. Központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának  finanszírozására kötendő szerződés
   Előadó: Faludi Tamás polgármester
 4. ..../2012. (..) önkormányzati  rendelet tervezet a  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 5. Szociális bérlakás iránti kérelmek
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens

 6. Egyebek

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2012. február  17.

 

 

 

Szikora Lajosné sk.

bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

 

Törökné Gáspár Edit

 referens