Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2013.12.19. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2013. december 19-én / hétfő / 16.30 órakor tartja soron következő  ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. …/2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. Egyebek

 


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 62.§ (3.) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 


Kiskunmajsa, 2013. december 13.

Szikora Lajosné s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

 


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2013.11.18. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2013. november 18-án / hétfő / 16.30 órakor tartja soron következő  ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 3. …/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 4. Javaslat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervére
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 5. Bölcsőde zárva tartása
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika referens

 6. Pályázati kiírások egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók és civil szervezetek támogatására
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika referens

 7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika referens

 8. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 62.§ (3.) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2013. november 14.


Szikora Lajosné s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2013.10.14. 16:15

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2013. október 14-én / hétfő / 16.15 órakor tartja soron következő  ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 1. Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika referens

 2. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. „A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány” támogatási kérelme
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika referens

 4. Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 62.§ (3.) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. október 10.

 

 

Szikora Lajosné s.k.
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

 

 


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2013.09.02. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2013. szeptember 02-án / hétfő / 17.00 órakor tartja soron következő  ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozás
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika referens

 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízatása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. Tájékoztató a MaMMa szűrésről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, akkor az SZMSZ 62.§ (3.) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. augusztus 28.

 

Szikora Lajosné s.k.
bizottság elnöke

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Nyergesné Rafaj Erika
bizottsági referens

 

 


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2013.06.10. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2013. június 10-én / hétfő / 16.30 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, és civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása.
  Előadó: Egriné Vörös Barbara referens

 2. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2013. június 6.

 

 

Szikora Lajosné s.k.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

Egriné Vörös Barbara
bizottsági referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2013.04.29. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2013. április 29-én (hétfőn) 1630 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:


 1. Beszámoló Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Tradicionális Sportegyesületek 2013. évi támogatása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és civil szervezetek támogatására
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. …./2013.(….) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 5. …../2013. (……) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 6. …./2013. (…..) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások  igénybevételének szabályairól szóló 33/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 8. Egyebek

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2013. április  26.

 

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
bizottsági referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2013.03.25. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2013. március  25-án (hétfőn) 1630 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pont:


 1. Dr. Garas Mónika vállalkozó háziorvos Önkormányzati rendelő iránti kérelme
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött háziorvosi és házi gyermekorvosi, fogorvosi szerződések felülvizsgálata jogszabály és az érintettek külön igénye alapján
  Előadó: Faludi  Tamás polgármester

 3. …./2013.(….) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
 4. …../2013. (……) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
 5. …./2013. (…..) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások  igénybevételének szabályairól
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
 7. Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és civil szervezetek támogatására
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 8. Bölcsőde zárva tartása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit  bizottsági referens

 9. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 


Kiskunmajsa, 2013. március  22.

 

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke


A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
bizottsági referens

 

 


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2013.02.18. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2013. február  18-án (hétfőn) 1630 órakor tartja rendes  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  …/2013. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött  háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi szerződések felülvizsgálata jogszabály alapján.
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 3. A pénzbeli és természetben nyújtott  szociális ellátásokról  szóló    önkormányzati  rendelet  módosításának kezdeményezése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 4. Dr. Garas Mónika vállalkozó  háziorvos  rendelő használati kérelme
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2013. február 15.

 

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

 

 

Törökné Gáspár Edit  sk.
bizottsági referensEgészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2013.02.08. 08:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2013. február 8-án 8 órakor tartja rendkívüli  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pont:

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
Előadó:
Fogl András alpolgármester

 1. Előterjesztés a járóbeteg-szakellátási feladatok, és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon átadásával kapcsolatos döntésről


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 


Kiskunmajsa, 2013. február 7.


 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
bizottsági referens


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2013.01.09. 13:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2013. január  9-én  13 órakor tartja rendkívüli  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pont:

 

 1. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde tagintézményének szakmai programja
  Előadó:  Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

    

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat,  amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 3 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2013. január  8.

 

 

Szikora Lajosné sk.
bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit
bizottsági referens