Szervezeti egységek

Igazgatási Osztály

Sallainé dr Katona Dóra osztályvezető

 

 

 Gáspár Henrietta

 

 

Rostás Sarolta

 

 

Nyergesné Rafaj Erika

 

 

Bakonyné Csontos Henrietta

 

 

Fehér László

 

 

Csontos Lénárd

 

 

Ábrahám Erika

 

 

Beráné Kovács Rózsa

 

 

 

Kertész-Farkas István

 

 

Szakács Ottó

Titkárság

Kovács Tímea
 
 
Balog Ildikó
 
 
 
 
Csontos Tiborné
 • takarítónő 
 
 
Börcsök Imréné


 
 
Fődi László
 • gépkocsivezető


 
 
Czagány Benjáminné
 • takarítónő
 
 
Tóth Lajos
 • karbantartó

  Tel: 0677/481-144/123
 
 
Udvardy Sándorné
 
 
 
 
Csáki-Dékány Edina
 
 
Töröcsik Tiborné 
 

Gazdálkodási osztály

Gulyás Jánosné
gazdálkodási osztályvezető

  • Kiskunmajsa Város Önkormányzata, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata gazdasági vezetője
  • Kiskunmajsa Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletének összeállítása
  • A Képviselő-testület és szakbizottságai elé kerülő valamennyi előterjesztés tartalmának ellenőrzése, gazdálkodási, adóigazgatási tartalmú előterjesztések elkészítése
  • Helyiadók adóztatási folyamatának figyelemmel kísérése

Telefon: 06/77/481-144/129 mellék
Email: gulyasne@kiskunmajsa.hu


Abonyi Andrea
adóigazgatási ügyintéző

  • Helyi iparűzési adóval, eljárási illetékkel kapcsolatos feladatok
  • Részletfizetésekkel, helyi adók mérséklésével illetve elengedésével kapcsolatos feladatok
  • Bírságok megállapításával, mérséklésével kapcsolatos feladatok
  • Vendégéjszakák után járó idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyszíni ellenőrzések, vendégkönyvek ellenőrzése

Telefon: 06/77/481-144/130 mellék
Email: abonyia@kiskunmajsa.hu


Baloghné Vékony Margit
pénzügyi ügyintéző

  • Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok teljekörű ellátása

Telefon: 06/77/481-144/134 mellék
Email: margobalogh@kiskunmajsa.hu; etkezesovi@gmail.com


Benedek Nóra
könyvelő

  • Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal és Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vonatkozásában a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, az önkormányzati vagyonkataszter vezetése
  • Vagyonbiztosítási feladatok ellátása
  • Ingatlanvagyon-statisztikai jelentés elkészítése

Telefon: 06/77/481-144/134 mellék
Email: benedek.nora@kiskunmajsa.hu


Dávidné Hegedűs Mária
pénzügyi-számviteli ügyintéző
Kiskunmajsa Város Önkormányzata

  • költségvetési rendelete évközi módosításainak elkészítése
  • értékpapírok, részesedések nyilvántartása
  • energia felhasználások nyilvántartása felhasználó helyenként
  • közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére adóigazgatásra vonatkozók kivételével
  • átadott pénzeszközök elszámolásának elkészítése
  • számlázási feladatok
  • fizetési számlához kapcsolódó alszámlák –helyi adó kivételével - pénzforgalmának, helyesbítésének kontírozása, könyvelése, analitikus nyilvántartásainak vezetése

Telefon: 06/77/481-144/104 és 119 mellék
Email: davidnemarcsi@kiskunmajsa.hu


Hachbold Lilla
gazdasági ügyintéző

  • Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatai, közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére

Telefon: 06/77/481-144/105 mellék
Email: hachboldlilla@kiskunmajsa.hu


Halász Mónika
számviteli ügyintéző

  • Kiskunmajsai Napsugár Óvoda és Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatai, közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére
  • Kiskunmajsa Város Önkormányzata gazdálkodási szabályzatainak készítése, aktualizálása
  • Központi költségvetésből járó normatív támogatások igénylése, évközi módosítása

Telefon: 06/77/481-144/105 mellék
Email: halasz.monika@kiskunmajsa.hu


Kapás Bettina
pénzügyi, számviteli ügyintéző

  • Adószámlák pénzforgalmi számlakivonatainak nyilvántartása, feldolgozása, átvezetések kezelése
  • Az adózói törzsadat-nyilvántartás karbantartása, új adózók törzsadatainak felvitele
  • Közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére az adóigazgatási feladatok tekintetében

Telefon: 06/77/481-144/135 mellék
Email: kapasbettina@kiskunmajsa.hu


Lehóczki István
gazdálkodási ügyintéző

  • Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatai, közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére
  • Banki átutalások az OTP Elektra rendszerén keresztül

Telefon: 06/77/481-144/112 mellék
Email: istvan.lehoczki@kiskunmajsa.hu


Lukács Kinga
számviteli ügyintéző
Kiskunmajsa Város Önkormányzata

  • közreműködés a költségvetési- és zárszámadási rendelet összeállításában
  • költségvetés, beszámoló elkészítése a MÁK felé
  • havi pénzforgalmi jelentések, negyedéves mérlegek készítése
  • fizetési számlához kapcsolódó helyi adó alszámlák pénzforgalmának, helyesbítésének kontírozása, könyvelése

Telefon: 06/77/481-144/104 és 119 mellék
Email: lukacs.kinga@kiskunmajsa.hu


Magyar Brigitta
pénzügyi ügyintéző

  • Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatai, közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére

Telefon: 06/77/481-144/112 mellék
Email: magyar.brigi@kiskunmajsa.hu


Rávai Adrienn
adóigazgatási ügyintéző

  • Építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó és talajterhelési díj ügyintézése
  • Adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, adótartozások végrehajtása, adóigazolások kiállítása, vagyoni igazolások kiadása
  • Vendégéjszakák után járó idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyszíni ellenőrzések, vendégkönyvek ellenőrzése

Telefon: 06/77/481-144/107 mellék
Email: ravai.adri@kiskunmajsa.hu


Takács Ibolya
pénzügyi ügyintéző

  • Városgazdálkodási Intézmény gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatai, közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos adatszolgáltatás a rendszergazda részére

Telefon: 06/77/481-144/112 mellék
Email: penzugy@kiskunmajsa.hu


Takács Mária
pénzügyi ügyintéző

  • Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár, Városgazdálkodási Intézmény, Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény, Kiskunmajsai Napsugár Óvoda vonatkozásában a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása
  • Alapító okiratok és azok módosításának megküldése a MÁK felé, törzskönyvi nyilvántartásba vételek vezetése
  • Alapító okirat és SZMSZ módosításának előkészítése a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában

Telefon: 06/77/481-144/106 mellék
Email: takacsmaria@kiskunmajsa.hu


Tóth Erzsébet
könyvelő

  • Házipénztári feladatok ellátása
  • Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése, lejelentése – közcélú foglalkoztatottak nélkül -
  • Kiskunmajsa Város Önkormányzata tekintetében a pénzforgalom kontírozása, könyvelése

Telefon: 06/77/481-144/106 mellék; Pénztár 06/77/481-144/128 mellék
Email: tothzsoka@kiskunmajsa.hu


Úr Andrea
számviteli ügyintéző
Kiskunmajsa Város Önkormányzata vonatkozásában

  • szerződések, megállapodások nyilvántartása
  • havi áfa bevallás, negyedéves rehabilitációs hozzájárulás, cégautó fizetési előlegről bevallás
  • fizetési számla pénzforgalmának kontírozása, könyvelése
  • havi bérfeladások, bérterhelések kontírozása, könyvelése
  • számlavezető pénzintézettel kapcsolatos ügyintézés

Telefon: 06/77/481-144/104 és 119 mellék
Email: ur.andrea@kiskunmajsa.hu

Településfejlesztési Osztály

 

Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna

 

 

 

Leány Györgyi

 

 

Béres László

 

 

Váraljai György

 

Komáromi-Tóth Bernadett
Bozókiné Veszelovszki Szilvia


Farkas Márta