Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság

Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.10.27. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. október 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda továbbképzési programjának fenntartó általi elfogadása
 2. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. október 22.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.10.15. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. október 15. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 1. Vélemény kialakítása Kiskunmajsa illetékességi területén található - jegyzői nyilvántartásban szereplő - hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozóan, intézményi és tagintézményi bontásban
 2. Tájékoztató a TOP-5.2.1-15 és a TOP-4.3.1-15 azonosító számú pályázatokkal kapcsolatosan

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. október 14.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.09.22. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. szeptember 22. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló 16/2019.(VII.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda kérelme szakirányú továbbképzés támogatásához
 3. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 4. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó pedagógiai-működési munkatervének jóváhagyása
 5. Tájékoztató a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda előző nevelési évről szóló beszámolójáról
 6. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzata és fenntartásában működő intézmények beiskolázási koncepciójának elfogadása
 8. Pályázat benyújtása a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű  komplex programok” című  felhívásra
 9. Pályázat benyújtása a TOP-4.3.1-15 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” című felhívásra
 10. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása
 11. A kiskunmajsai Nepomuki Szent János szobor áthelyezése iránti kérelem előzetes véleményezése
 12. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. szeptember 18.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.08.25. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. augusztus 25. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

Napirend:

 

 1. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda kérelme szakirányú továbbképzés támogatásához
 2. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi  Könyvtár kérelme továbbképzés támogatása tárgyában
 3. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. augusztus 19.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.08.11. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. augusztus 11. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezetiés Működési Szabályzatáról szól 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 3. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár vezetésére irányuló intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázat kiírása
 4. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. augusztus 6.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.08.06. 13:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. augusztus 6. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi  Könyvtár emeleti táncterme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 8/2018.((IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 3. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár vezetésére irányuló intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázat kiírása
 4. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. augusztus 4.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.07.16. 8:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. július 16. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. július 14.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.07.08. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. július 8. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

Napirend:

 

 1. Tájékoztató közétkeztetési szolgáltatásról
 2. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 3. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár átszervezésével kapcsolatban meghozott 89/2020. (VI.24.) számú határozat visszavonása
 4. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény revíziós jegyzőkönyvének jóváhagyása
 5. Szóbeli tájékoztató a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény műtárgyállományáról, jelenlegi helyzetéről szakmai vélemény alapján
 6. Tájékoztató a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntésekről és a várost érintő egyéb kérdésekről

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. július 8.Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.06.23. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. június 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

Napirend:

 

 1. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár átszervezésével kapcsolatos előzetes döntés meghozatala
 2. A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola kérelme a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermének ingyenes igénybevételére és telephely bejegyzés engedélyezésére
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (…..) rendelete a Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa Város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa Város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. június 22.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.03.24. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. március 24. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény takarítói álláshelyének betöltése
 3. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. március 20.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.03.12. 15:30

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. március 12. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény álláshelyére pályázat kiírása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. március 11.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.02.25. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. február 25. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2020.(…….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
 2. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 3. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár szolgáltatási tervének jóváhagyása
 4. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár Városi Könyvtár tagintézménye 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadása
 5. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 6. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása
 7. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény muzeológus és segédmuzeológus álláshelyekre kiírt pályázatainak elbírálása (zárt ülés)
 8. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. február 21.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.02.13. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. február 13. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  létrehozása

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. február 12.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020.01.28. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2020. január 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Új rendelet megalkotása az önkormányzat helyi közművelődési feladatellátásáról
 2. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény működtetése
 3. Városi György Sportcsarnok hasznosítása
 4. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 5. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázatból megvalósult Mentorház 2020. évi tervezett költségei, programjai elfogadásáról szóló 320/2019.(XII.19.) határozat módosítása
 6. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának elfogadása
 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú Izsák Város Önkormányzattal közösen megvalósuló ösztönzőinek elbírálása (4.kör) (zárt ülés)
 8. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. január 24.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke