Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság

Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.12.14. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. december 14. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. A Kiskunmajsai Biztos Kezdet Gyerekházban vezető és nem vezető munkakörben foglalkoztatottak kinevezése (zárt ülés)
 2. Pályázat benyújtása TOP_PLUSZ-3-3-1-21 számú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkaterve
 4. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
 5. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. december 10.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.12.07. 13:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. december 7. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

 

Napirend:

 

 1. A Képviselő-testület …./2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatásokról szóló 38/2016.(XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény revízióját követő további intézkedések

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. december 6.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.11.23. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. november 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény revíziós jegyzőkönyvének jóváhagyása
 3. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálása
 4. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár általános intézményvezető- helyettesének megbízásával való egyetértés
 5. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása
 6. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 7. Színházterem komplex felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött vállalkozási szerződés módosítása
 8. Hozzájárulás a Magyar Kézilabda Szövetség által felajánlott kültéri kézilabda pálya megépítéséhez
 9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
 10. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. november 19.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.10.26. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. október 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása
 2. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. október 22.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.10.14. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. október 14. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. A Kecskeméti Tankerületi Központ kérelme mentor foglalkoztatásának támogatása tárgyában
 2. Tájékoztató a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár Intézmény dolgozóinak helyzetéről

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. október 13.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.10.07. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. október 7. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1.  Esély Otthon pályázat keretében kiírt lakásbérleti pályázatok elbírálása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. október 6.

 

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.09.28. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. szeptember 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

 

Napirend:

 1. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírása
 2. A Kiskunmajsai Biztos Kezdet Gyerekház létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
 3. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó pedagógiai-működési munkatervének jóváhagyása
 4. Tájékoztató a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda előző nevelési évéről szóló beszámolójáról
 5. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. szeptember 24.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.09.14. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. szeptember 14. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:


 1. Előterjesztés a helyi Általános Iskolába járó tanulók számának alakulásáról
 2. Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében bérbeadandó lakások bérletére vonatkozó pályázat kiírása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. szeptember 13.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.08.24. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. augusztus 24. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Közigazgatási Szerződés felülvizsgálata
 2. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 3. Esély Otthon pályázat keretében kiírt lakásbérleti pályázatok elbírálása (zárt ülés)
 4. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. augusztus 19.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.08.10. 7:30

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. augusztus 10. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2021. (VIII.03.) határozatának újratárgyalása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. augusztus 9.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.08.03. 7:30

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. augusztus 3. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:


 1. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. augusztus 2.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.07.15. 13:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. július 15. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

 

Napirend:

 1. Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében bérbeadandó lakások bérletére vonatkozó pályázat kiírása
 2. A Kiskunmajsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagjainak és tisztségviselőinek jóváhagyása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. július 14.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.06.30. 7:45

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. június 30. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Bizottságok személyi összetételében történő változások

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. június 28.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.06.24. 13:30

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. június 24. napján 13:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. 2020. november 4-étől elrendelt veszélyhelyzetben, polgármesteri hatáskörben meghozott döntésekről
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. II. félévi munkaterve

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. június 23.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021.06.22. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság 2021. június 22. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

 

Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. II. félévi munkaterve
 2. 2020. november 4-étől elrendelt veszélyhelyzetben, polgármesteri hatáskörben meghozott döntésekről
 3. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. június 18.

 

Dobóné Czinkóczi Erzsébet sk.
Bizottság elnöke